Pohjola Pankki Oyj:n osakkeet

OP Osuuskunta (ent. OP-Pohjola osk) on toteuttanut helmikuussa 2014 julkistamansa ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6§:n mukaisesti. Pohjola Pankki Oyj:n A-sarjan osakkeet poistettiin Helsingin Pörssistä 30.9.2014. OP Osuuskunta merkittiin ainoana osakkeenomistajana 7.10.2014 Pohjola Pankki Oyj:n osakasluetteloon.

Osakkeiden lukumäärä Äänimäärä Osakepääoma
319 551 415 319 551 415 427 617 463,01 euroa

Osakesarjat A ja K on yhdistetty yhdeksi osakelajiksi ja yhtiön osakkeet on poistettu arvo-osuusjärjestelmästä 28.11.2014.

Pohjolan osakehistoria 1989-2014

Pohjola Pankki Oyj:n osakehistoria vuodesta 1989 alkaen

Pohjolan omistushistoria 12 kk viimeisestä muutoksesta

Pohjola Pankki Oyj:n 12 kk omistushistoria 09/2013-09/2014