OP Saavutettava on helppo ja selkeä verkkopalvelu.

Saavutettava verkkopankki - yhdenvertainen, ketään syrjimättä

OP Saavutettava on vaihtoehtoinen verkkopalvelu niille, jotka eivät halua tai voi käyttää mobiilipalveluja ja tarvitsevat op.fi-palvelua yksinkertaisemman tavan hoitaa peruspankkiasioita. Lisäksi OP Saavutettavan avulla voimme tarjota EU-tilidirektiivin edellyttämät peruspankkipalvelut Suomessa oleskeleville EU:n kansalaisille.

Verkossa asioiminen on nyky-yhteiskunnassa lähes väistämätöntä, mutta se voi olla haaste monille iäkkäämmille asiakkaille sekä käyttäjille, joilla on erityistarpeita. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja varmistaa, että kaikilla asiakkaillamme on yhdenvertaiset mahdolli-suudet pankkiasioiden hoitamiseen myös digitaalisissa kanavissa. –OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio

Kaikki käyttäjät hyötyvät selkeistä, yksinkertaisista ja helposti käytettävistä digitaalisista palveluista. Ihmisille on tärkeää pystyä toimimaan itsenäisesti ja digitaalisessa maailmassa saavutettavien palveluiden rakentaminen mahdollistaa sen. Saavutettavat digitaaliset palvelut hyödyttävät parhaimmillaan jokaista meistä jossain vaiheessa elämää, sillä kuka vain voi olla väliaikaisesti tai pysyvästi tilanteessa, jossa ei vaikka esimerkiksi näe kunnolla tai pysty kunnolla käyttämään käsiään.

Näiden esimerkkien lisäksi meitä velvoittaa lainsäädäntö. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän estämistä samaan tapaan kuin EU Saavutettavuusdirektiivi edellyttää ihmisten yhdenvertaisuuden huomioimista digitaalisessa yhteiskunnassa. Eduskuntaan on myös ehdolla käsiteltäväksi kansallinen lakialoite tuon direktiivin tiukentamiseksi.

Asiakaskokemus edellä, direktiivit huomioiden

Ennen uuden saavutettavan verkkopalvelun suunnittelun aloittamista OP:lla pda.op.fi on tarjonnut verkossa esteellisille käyttäjille muita pankkeja reilusti paremman pankkipalvelun.

”Olen esitellyt pda.op.fi sivustoa myös muiden pankkien asiakkaille sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Uskon, että myös vanhuksille sen käyttö on helpompaa kuin normaalin sivuston. On vaikea löytää tarvitsemaansa, kun sivustolle on tungettu ihan kaikki mahdollinen heti näkyville.”  –Käyttäjän palaute pda.op.fi:stä

OP Saavutettavan suunnittelun pohjana käytettiin esimerkiksi pda.op.fi:n käyttäjiltä kerättyä palautetta, yhteistyökumppanilta testauksessa saatua tietoa saavutettavuuden huomioimisessa, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n kouluttajan vankkaa asiantuntemusta kohderyhmästä sekä verkossa tarjolla olevaa materiaalia saavutettavuuden huomioimisesta digitaalisissa palveluissa. Ydinajatuksena oli alusta saakka tehdä palvelusta mahdollisimman yksinkertainen, ymmärrettävä ja helppokäyttöinen. Koska tarkoitus oli uudistaa olemassa oleva palvelu sisältöjen osalta, keskityttiin muotoilun osalta lähinnä siihen, mitkä olisivat relevantteja parannuksia olemassa olevalle käyttäjäkunnalle.

Suunnittelun perusperiaatteissa ovat olleet selkeä kieli, käytettävyys ja saavutettava koodi. Esimerkiksi mikään viesti ei perustu ainoastaan väreihin, kontrastit ovat riittävällä tasolla, sisältöä ei ole liikaa samalla sivulla, teksti on selkeää ja yksinkertaista, mitään ei tapahdu yllättäen ja kaikki on mahdollisimman loogisesti järjestetty. OP Saavutettava on käytettävissä ruudunlukijoilla ja muilla näppäimistöön pohjautuvilla tekniikoilla ja se skaalautuu saumattomasti eri näyttökokoihin. Palvelussa on myös mahdollista asioida verkossa englanniksi, mitä ei vielä op.fi:ssä voi tehdä.

Toistaiseksi OP Saavutettavassa on tarjolla vain peruspalvelut, kuten maksaminen, tilitapahtumat ja tilitiedot. Palvelun jatkokehityksessä tullaan huomioimaan käyttäjiltä kerättyä palautetta.

OP Saavutettava ja saavutukset

OP Saavutettavalle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima, jonka saamiseksi palvelun tulee teknisen saavutettavuuden lisäksi olla myös erittäin käytettävä. Auditointi on tehty vastamaan käytettävyyden lisäksi saavutettavuusdirektiivin EU 2016/2102 vaatimuksia sivuston tai palvelun tärkeimpien käyttötapausten osalta. Auditointikriteereissä on huomioitu WCAG 2.0 standardin AA-tason mukaisesti havaittavuus, aikasidonnainen media, mukautettavuus, erottuvuus, hallittavuus, näppäimistökäyttö, toimintoihin käytettävissä oleva aika, navigoitavuus, sisällön vaikutus sairaskohtauksien mahdolliseen syntyyn, ymmärrettävyys, luettavuus, ennakoitavuus, syötteiden avustaminen, lujatekoisuus ja yhteensopivuus

Näiden kriteerien lisäksi auditoinnissa on huomioitu ulkoasun ymmärrettävyys, informaation määrä ja kontekstuaalisuus, sivustolla navigoiminen, käyttäjälle annettava palaute, sisällön ymmärrettävyys, käytetyn kielen selkeys ja ymmärrettävyys sekä yleinen käytettävyys. Eli tarkasteltavia asioita on todella laaja kattaus arvioitaessa sivuston saavutettavuutta. OP Saavutettava on vastannut kaikkiin näihin kriteereihin. Palvelun kokeiluversio julkaistiin joulun alla, mikä helpottaa jatkossa eri kouluttajatahoja, kuten esimerkiksi Näkövammaisten liitto ry:tä sekä Suomen useita senioreiden yhdistyksiä.

Lisäksi olemme saaneet palvelusta jo nyt paljon positiivista palautetta:

”Palvelu oli 10 pisteen arvoinen. Kiitos!”

”Kiitos teille tästä op-verkkopankki versiosta! Laskujen maksaminen oli helppoa sekä sujuvaa, sekä tilieni hallinnointi oli helppoa. Toivon itseni sekä kaikkien meidän näkövammaisten puolesta, että pidätte yllä tätä verkkopankki versiota.”

Tiimi

Asiakas: OP

Suunnittelu: OP-Palvelut Oy

Tuotanto: OP-Palvelut Oy