Sisäänkirjautuminen

Henkilöasiakkaat  >  Opastus  > Förnyat utseende för nätbetalningar
 
 

Förnyat utseende för nätbetalningar

24.10.2017

Med dina nättjänstkoder kan du betala inköp i nätbutiker. Med nättjänstkoderna kan du också identifiera dig i många myndigheters nättjänster. I samband med identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst.

Tjänstens utseende kommer att ändras 24.10.2017 så att det motsvarar OPs nya nättjänst uusi.op.fi. Dessutom förbättras särskilt den mobila användbarheten eftersom tjänstens vy anpassar sig till den apparat som du använder.

Då du identifierar dig eller betalar med dina koder ska du alltid kontrollera att du loggar in i bankens tjänst. Du känner igen knapparna för bankidentifiering och nätbetalning på OPs logo. På adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad kan du kontrollera att du säkert är på rätt sida. Ytterligare information om OPs nättjänst och användningen av koder:

Användningen av nättjänster

Sköt dina ärenden tryggt på nätet!

 

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön