Sisäänkirjautuminen

Henkilöasiakkaat  >  Lainat  >  Korot ja hinnat  >  Euribor ja OP-Prime
 
 

Euribor ja OP-prime

Jos valitset lainasi koroksi vaihtuvan koron, kuten OP-primen tai euriborin,  lainan korko voi joko nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan. Valtaosa lainoista sidotaan tänä päivänä vaihtuvaan euriborkorkoon.

Euriborkorko
Viitteellinen esimerkki euriborista

Euriborkorko (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka ilmaisee, millä hinnalla suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euriborkorot noteerataan päivittäin kello 12 Suomen aikaa eripituisille jaksoille (esimerkiksi 12 kk:n, 6 kk:n, 3 kk:n ja 1 kk:n euriborkorko).

Euriborkoron nimi ilmaisee ajan, jonka lainan korko pysyy muuttumattomana. Esimerkiksi 12 kk:n euriboriin sidotun lainan koroa tarkistetaan 12 kk:n välein luoton nostosta. Luoton kokonaiskorko muuttuu viitekoron arvon muuttumista vastaavasti. Viitekorkoon lisätään luoton marginaali.

Euriborkorkoisiin lainoihin voi ottaa korkokaton.

Euriborkorko
 
OP-prime
Viitteellinen esimerkki OP-primesta

OP-prime-korko on OP Osuuskunnan ilmoittama viitekorko, jolla OP Ryhmän otto- ja antolainauksen korkokantaa säännellään Suomessa.

OP Osuuskunnan johtokunta päättää OP-prime-korosta. OP-prime-korosta päätettäessä huomioidaan markkinakorkojen ja korko-odotusten kehitys. OP-prime-korko pyritään pitämään tietyn, markkinakorkoihin pohjautuvan, vaihteluvälin puitteissa. Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää etukäteen pankin internetsivuilla sekä OPn jäsenpankkien toimipaikoissa.

OP-primeen sidotun lainan korko muuttuu samana päivänä kuin OP-primen muutos tulee voimaan. Viitekorkoon lisätään luoton marginaali.

OP prime
 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön