Sisäänkirjautuminen

Henkilöasiakkaat  >  Opastus  > 90 prosentin lainakatto tulee vuonna 2016
 
 

90 prosentin lainakatto tulee vuonna 2016

4.2.2014

 

Valtiovarainministeriö on julkistanut suunnitelmansa tulevasta lainakatosta. Valmisteilla olevan lakiehdotuksen mukaan pankki saa myöntää asunnon hankintaan lainaa enintään 90 prosenttia lainavakuuksien arvosta. Asunnon ostajalla on oltava vähintään 10 prosentin omarahoitusosuus tai vastaava määrä muita vakuuksia. Ensiasunnon ostajien lainakatto on 95 prosenttia.

Valmisteilla olevan lakiehdotuksen julkistaminen etukäteen on hyvin poikkeuksellista. Nyt näin päätettiin tehdä, koska keskustelu lainakatosta alkoi jo aiheuttaa epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

- Suunnitelmien julkistaminen selkiyttää varmasti pankkialan ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Epävarmuus lainakaton suuruudesta on saattanut vaikuttaa asuntolainojen kysyntään. Itse uskon, että suurempi merkitys on ollut yleisellä taloustilanteella. Kun taloudessa on epävarmat ajat, se aiheuttaa epävarmuutta myös yksityistalouksissa. Ihmiset lykkäävät asunnon hankintaa tai ostavat pienempiä ja edullisempia asuntoja", arvioi OP-Pohjolassa asuntorahoituksesta vastaava asiantuntijajohtaja Jari Tirkkonen.

Lainakatto on osa laajempaa pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta, jonka on määrä astua voimaan heinäkuun alussa 2016. Ensiasunnon hankintaa tai asunnonvaihtoa suunnittelevilla on siis runsaat kaksi vuotta aikaa varautua lainakaton voimaantuloon.

"Lainakaton säätämisen edellytyksenä on oltava riittävän pitkä siirtymäaika. Siirtymäajalla pitää varmistaa, ettei lainakatto aiheuta häiriöitä asuntomarkkinoilla", painottaa Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi liiton tiedotteessa.

Nyt julkistettu ehdotus lainakatoksi noudattelee hyvin pitkälti Finanssialan Keskusliiton viime viikolla tekemää linjausta. Alkuperäisestä, ministeri Antti Tanskasen työryhmän ehdotuksesta on poimittu lisäksi mukaan mahdollisuus säätää lainakaton tasoa.

Lakiehdotus antaa Finanssivalvonnan johtokunnalle valtuuden tiukentaa lainakattoa esimerkiksi silloin, jos asuntomarkkinat uhkaavat ylikuumentua. Finanssivalvonta voi alentaa lainakattoa aina 80 prosenttiin saakka. Tässä tilanteessa ensiasunnon ostajien lainakatto olisi 85 prosenttia.

Finanssialan Keskusliiton mielestä tämän mahdollisuuden käyttökynnyksen on oltava hyvin korkealla ja viranomaisten on perusteltava päätöksensä seikkaperäisesti.

Lainakatto lyhyesti:

  • Pankki saa myöntää asuntolainaa enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta

  • Ensiasunnon ostajien lainakatto on 95 prosenttia

  • Lainakatto astuu voimaan heinäkuun alussa 2016

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön