Sisäänkirjautuminen

Henkilöasiakkaat  >  Säästöt ja sijoitukset  > Metsä sijoituskohteena
 
 

Metsä sijoituskohteena

Metsien suosio sijoituskohteena on kasvanut nopeasti. Metsään sijoittaminen vaatii kuitenkin enemmän työtä ja tietoa kuin arvopaperisijoittaminen. Hanki tietoa kohteesta ja markkinoista etukäteen, kun mietit metsätilan hankkimista. Käänny Osuuspankkisi puoleen kaikissa mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä.

Metsä tuottaa tasaisesti

Metsätilan hinnan ja puuston arvon välillä kannattaa tehdä vertailuja. Nuorien metsien tuottomahdollisuudet ovat parhaat, ja harvennushakkuiden ja hoitotöiden jälkeen arvo kasvaa nopeasti.

Metsänomistaja saa yleensä metsästään suurimman taloudellisen hyödyn silloin, kun metsää hakataan sen metsänhoidollisen tilan edellyttämällä tavalla. Hakkuut on syytä tehdä ajallaan, vaikka metsänomistajalla ei olisikaan välitöntä rahantarvetta.

Metsää tulee hoitaa niin, että sen arvo säilyy. Tärkeintä on, että hakkuut tehdään oikeina aikoina, vaikka rahaa ei juuri silloin tarvitsisikaan. Kahden hehtaarin uudistuskypsän metsän puuston arvo on Etelä- ja Keski-Suomessa  keskimäärin 15 000-30 000 euroa. Pohjois-Suomessa arvo on keskimäärin 5 000-15 000 euroa.

Pitkällä aikavälillä metsätaloudessa on päästy tutkimusten mukaan noin viiden prosentin nimellistuottoon. Metsäsijoituksen myönteinen piirre on se, että tuoton vaihtelu eri vuosien välillä on ollut vähäinen.

Metsärahan säästäminen ja sijoittaminen

Osuuspankilla on tarjolla runsaasti sijoitusvaihtoehtoja puukaupasta saadulle rahalle ja muulle varallisuudelle. Sopivien sijoituskohteiden valinta perustuu aina henkilökohtaiseen sijoittajakuvaasi, jonka voit kartoittaa itse OP-verkkopalvelussa tai sijoitusasiantuntijan kanssa osuuspankissa. Kartoitus auttaa sinua valitsemaan itsellesi sopivimpia kohteita, mutta päätökset sijoituskohteista teet aina itse.

Tee kartoitus

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön