Inloggning

OP Gruppen  >  Ekonomisk information
 
 

Ekonomisk information

Välkommen till sidorna med ekonomisk information om OP Gruppen. Vårt mål är att ge uttömmande information om OP:s ekonomiska utveckling. Ytterligare information fås från OP Gruppens nyhetsrum.

OP-Pohjola anl:s offentliga uppköpserbjudande och inlösen av minoritetsaktier

OP-Pohjola anl har genomfört det uppköpserbjudande som det offentliggjorde i februari 2014 och genom beslut av en skiljedomstol fått äganderätt till alla aktier i Pohjola Bank Abp i enlighet med 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Pohjola Bank Abp:s aktier i serie A har avnoterats från Helsingforsbörsen 30.9.2014. OP-Pohjola anl infördes som enda aktieägare i Pohjola Bank Abp:s aktieägarförteckning sedan 7.10.2014.

Ekonomisk information 2017

OP Gruppens resultatpublikationer följer 2016 den bifogade tidtabellen. Också OP Företagsbanken Abp offentliggör sina delårsrapporter och bokslut enligt samma tidtabell:

Bokslutskommuniké 2016 2.2.2017
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 vecka 9, 2017
Delårsrapport 1.1-31.3 (Q1)   27.4.2017
Delårsrapport 1.1-30.6 (H1)2.8.2017
Delårsrapport 1.1-30.9 (Q1-3)1.11.2017


Årsredovisningarna

OP Gruppens årsredovisningar för 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 finns endast i elektronisk form.

Materialtjänsten

OP Gruppens och OP Företagsbankens tidigare ekonomiska publikationer fås via materialtjänsten

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav