Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Affärsområden
 
 

Affärsområden

OP Gruppens affärsområden är bank- och placeringstjänster, skadeförsäkring och kapitalförvaltning.

Bankrörelse är OP Gruppens största rörelsegren. I OP:s urval av bankrörelse finns produkter och tjänster såväl för skötsel av ekonomin som för köp av bostad och för placeringar. OP erbjuder företag tjänster för finansiering, kassahantering och betalningsrörelse.

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. OP erbjuder sina privat-, företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Skadeförsäkringsrörelse idkas inom OP Gruppen av OP Försäkring, A-Försäkring, Europeiska samt Seesam-bolagen som verkar i Baltikum.

Inom OP:s kapitalförvaltning erbjuder vi mångsidiga tjänster och produkter i anslutning till fondanknutna försäkringar, fonder samt avtalsbaserad diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering. OP har som mål att på bästa möjliga sätt svara på varje kunds behov av spar- och placeringstjänster.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav