Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Andelsbankerna  > Ålandsbörsen
 
 

Ålandsbörsen

Köp och sälj lokala aktier via Andelsbanken för Åland.

Andelsbanken får Åland publicerar vår egen handel med åländska aktier. På Ålandsbörsens hemsida hittar du befintliga köp- och säljordar, information om senaste avslut samt senaste dividenduppgiften. 

Om du vill köpa eller sälja aktier rekommenderar vi att du tar kontakt för personlig rådgivning. Du behöver inte vara kund hos oss, men det underlättar vår hantering om du är det. Observera att likviditeten inte motsvarar den på börsen och ordrar kan dröja innan de blir helt utförda. Vi arbetar dock aktivt med att få din order utförd.

Alla aktier på Ålandsbörsen, med undantag av Rederiaktiebolaget Eckerö, är pappersaktier. Efter en affär måste aktiebrevet föras till respektive bolag för anteckning om äganderättsövergången (annotering). Aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö är värdeandelar och flyttas direkt till köparens värdeandelskonto.

Onoterade aktier skiljer sig från noterade aktier bl.a. genom att dividend som betalas till privatpersoner är skattefri upp till en viss gräns. Vid köp av onoterade aktier skall man dock till skillnad från vid köp av noterade aktier betala överlåtelseskatt (f.n. 1,6 % av priset). Överlåtelseskatten betalas av köparen.

Affärer via Ålandsbörsen ger dig:

  • Enkel handel med onoterade åländska aktier
  • Aktivt arbete för att matcha din köp- eller säljorder 
  • Affärsbekräftelse per post
  • Överlåtelseansökning eller annotering av ny ägare
  • Ombesörjer rapportering och betalning av överlåtelseskatt för kundens räkning
  • Årsanmälan om handeln till berörda myndigheter
  • Personlig kontakt för frågor om bolagen och annat som rör handeln    

Om du har några frågor kring åländska aktier är du välkommen att kontakta oss.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav