Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Andelsbankerna  >  Din bank
 
 

Logga in i tjänsten

Du måste logga in i nättjänsten innan du kan använda den här funktionen. Då du har loggat in får du fram dina egna uppgifter samt information som gäller just din andelsbank.

Logga in med nättjänstkoder

Om du har Andelsbankens nättjänstavtal, kan du logga in i tjänsten med den användarkod och det lösenord som du har fått med avtalet.

Om du inte har Andelsbankens nättjänstkoder, boka tid för ett möte. Tilläggsinformation får du från din andelsbank.

> Boka tid för ett möte

Välj område

Om du vill använda tjänsten med lokala uppgifter, skall du välja område i listan. Valet gäller endast den här användningsgången. Välj ort i rullgardinsmenyn och klicka på knappen.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav