Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Andelsbankerna  >  OP-förbunden
 
 

OP-förbunden i korthet

OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala samarbetsorgan. I Finland finns 16 OP-förbund. Förbundens gränser följer i regel landskapsgränserna. Förbunden utser representanter från sitt område till OP Andelslags förvaltningsråd.

OP-förbunden samarbetar bl.a. inom marknadsföring, samhällsansvar och intern utbildning samt sprider information om OP Gruppen inom sitt område.

En av de andelsbanker som hör till förbundet sköter förbudets praktiska ärenden.

OP-förbundenDe andelsbanker som sköter deras praktiska ärenden
Etelä-Pohjanmaan OP-liitto ryEtelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Etelärannikon OP-liitto ry, Sydkustens OP-förbund rfNagu Andelsbank
Etelä-Suomen OP-liitto ryMäntsälän Osuuspankki
Kaakkois-Suomen OP-liitto ryEtelä-Karjalan Osuuspankki
Kainuun OP-liitto ryKainuun Osuuspankki
Keski-Pohjanmaan OP-liitto ryKokkolan Osuuspankki
Keski-Suomen OP-liitto ryJämsän Seudun Osuuspankki
Lapin OP-liitto ryPohjolan Osuuspankki
Pirkanmaan OP-liitto ryTampereen Seudun Osuuspankki
Pohjois-Karjalan OP-liitto ryJoensuun Osuuspankki
Pohjois-Pohjanmaan OP-liitto ryOulun Osuuspankki
Pohjois-Savon OP-liitto ryKuopion Osuuspankki
Satakunnan OP-liitto ryKokemäen Osuuspankki
Suur-Savon OP-liitto rySavonlinnan Osuuspankki
Varsinais-Suomen OP-liitto ryTurun Seudun Osuuspankki
Österbottens OP-förbund rfPurmo Andelsbank
 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav