Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Historia
 
 

Historia

En stark finländsk framgångshistoria

OP Gruppen har deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället och ökat förmögenheten i vårt land i över 110 år. Gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället.

Nedan fästpunkter under de gångna decennierna

1891

Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola grundas den 9 september 1891. Pohjolas kontor öppnades den 15 december och under första dagen undertecknades sammanlagt 45 försäkringsansökningar.

Björnen som bär en fackla fanns redan på Pohjolas första försäkringsbrev.Pohjolan logo 1891

1902

Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades den 14 maj 1902. De första andelskassorna grundades på hösten, men den egentliga låneverksamheten började först 1903, då centralkreditanstalten fick tillgång till det stora lån som staten lovat.

1912

Helsingfors värdepappersbörs grundades och Pohjola går in på den.

1922

Försäkringsaktiebolaget Europeiska grundades som ett specialbolag för reseförsäkringar.

1928

Andelskassornas Centralförbund grundades. Deras mål fastställdes att vara ett ideellt centralförbund för landsbygdsbefolkningens andelskassor och lokala andelskassaförbund samt att främja andelskassarörelsen.

1952

För att fira 50-årsjubileet tog andelskassorna 1952 i bruk firmamärket Såningsmannen. Märket symboliserar tillväxt, sparande och känsla av säkerhet.Osuuskassojen kylväjälogo 1952

1968

Björnstatyn som har skulpterats i granit etablerades som symbol för Pohjola och den togs i bruk bland annat på brevblanketter 1968.Pohjolan logo karhupatsas 1968

1970

Andelskassorna blev andelsbanker. Ett stiliserat procenttecken lanserades som ett nytt firmamärke. Det var också en kombination av förkortningarna op och ab.osuuspankkilogo 1970

1979

Björntassen togs i bruk som Pohjola-bolagens nya firmamärke 1979.Pohjolan logo karhunkämmen

1989

ACA blir börsbolag. ACA får cirka 60 000 nya ägare då bolaget ordnar en emission till allmänheten och noteras på Helsingfors fondbörs.

1991

I Estland grundas ett skadeförsäkringsbolag, som senare blir Pohjolas dotterbolag Seesam International.

1996

Andelsbanksgruppen var först i Europa och andra i världen med att lansera banktjänster på internet.

Firmamärket moderniserades 1996. Dess runda form signalerar service och människonärhet.op logo 1996

1997

Beslut fattades om att ändra Andelsbankernas Centralförbund till ett andelslag, som fungerar som centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Gruppens samarbetsmodell förnyades grundligt.

2001

Firmamärket moderniserades 2001. Firmamärket med skarpa kanter och kraftig färg signalerar sakkunskap och aktivitet.op logo 2001

2005

OP-gruppen blir huvudägare i Pohjola-Gruppen Abp. Affären var den största i OP-gruppens historia, och dess betydelse var historisk för gruppen. Förvärvet utvidgade gruppens verksamhet till skadeförsäkring. Med Pohjola-affären blev OP-gruppen den ledande finansgruppen i Finland.

2007

I september offentliggjordes och togs gruppens nya namn i bruk: OP-Pohjola-gruppen. OKO Bank Abp ändrade också sitt namn och blev i mars Pohjola Bank Abp. OP-Pohjola-gruppens firmamärke är ett av de mest kända i Finland: enligt en undersökning känner 95 procent av de tillfrågade märket spontant.

2011

OP-Pohjola-gruppen inledde 2011 med en ny centralorganisation. OP-Centralen delades upp i två aktörer, av vilka centralinstitutet OP-Pohjola anl svarar för gruppstyrning och tillsyn. Utvecklingen och produktionen av centraliserade tjänster till OP-Pohjola-gruppen och dess medlemsbanker sköts av ett separat tjänsteföretag, OP-Tjänster Ab.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav