Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Vallgårdskvarteret
 
 

En blick på framtiden - en ny början

 OP Gruppen förnyas då samhället och våra kunder sporrar oss till det. En av hörnstenarna till vårt förnyande har just blivit färdig, dvs. det helt förnyade kvarteret i Vallgård.

Vallila_yössä

Det nya Vallgård är en investering på cirka 250 miljoner euro. I det nya kvarteret effektiviseras dispositionen av totalytan i fastigheterna med cirka 30 procent, och driftskostnaderna minskar med cirka 25 procent. Cirka 60 000 m² är nybyggt av hela kvarteret på totalt cirka 132 000 m². Det har lagts ner miljontals med arbetstimmar på bygget som stod färdigt sommaren 2015. I det nya kvarteret i Vallgård arbetar cirka 3 000 OP-anställda. Utgångspunkter för byggprojektet var att skapa modifierbara, hållbara, flexibla och enhetliga utrymmen som stöder framtidens sätt att arbeta inom finansbranschen.

Särskilt stolta är vi över arkitekturen i vårt nya kvarter. Den baserar sig på finländska värden och på hållbar utveckling.

Samhörigheten är ett betydande och synligt element i kvarteret i Vallgård. I det nya kvarteret finns bland annat ett OP-museum som berättar om den finländska bank- och försäkringsverksamhetens historia samt utställningsutrymmen för OP Gruppens konststiftelse. Att bära sitt samhällsansvar är förutom ett av OPs värden också ett strategiskt fokuseringsområde för vår affärsrörelse. I kvarteret i Vallgård poängteras särskilt miljöansvaret som har beaktats i valet av material och råvaror. Det nya kontoret har så liten miljöpåverkan som möjligt - och möjliggör en dynamisk arbetsplats inom framtidens finansbransch.

I det nya kvarteret effektiviseras dispositionen av totalytan i OP Gruppens fastigheter med 30 % utan att arbetsutrymmena blir lidande, och driftskostnaderna minskar med cirka 25 %.

Vid planeringen betonas miljöaspekter och ansvar. Projektet har en sysselsättande effekt på cirka 2 000 årsverken, cirka hälften på byggplatsen och häften inom planering och leveranser.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav