Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen
 
 

OP Gruppen i korthet

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den erbjuder sina kunder de bästa koncentreringsförmånerna samt landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens affärsrörelse har indelats i tre segment, vilka är bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning.

Gruppen består av cirka 180 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation; att samarbeta och att dela framgången mellan alla. OP:s grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Det långsiktiga beaktandet av kunden märks också i en kontinuerlig förnyelse. Tjänster och produkter utvecklas efter kundernas behov.

OP Gruppen den starkaste banken i Europa

Enligt informationsföretaget Bloombergs bedömning i juli 2015 är OP Gruppen den starkaste banken i Europa.  Globalt placerade sig OP Gruppen på åttonde plats och var den enda europeiska banken bland de tio bästa bankerna. Av de kooperativa bankerna var OP Gruppen tredje starkast.

Bedömningskriterierna var fem: bankernas kapitaltäckning, de oreglerade fordringarna i relation till utlåningen, kreditförlustreserveringarna, insättningarnas andel av upplåningen samt kostnads-intäktsrelationen. Siffrorna gällde den senast avslutade räkenskapsperioden, dvs. för OP Gruppens del siffrorna för 2014.

I bedömningen deltog 114 banker med tillgångar på minst 100 miljarder dollar. Världens starkaste bank var redan för andra året i följd Hongkongbaserade Hang Seng.

OP Gruppens struktur

OP-Pohjola-rakenne_550

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav