Inloggning

OP Gruppen  >  Sponsring
 
 

OP Gruppens värden styr samarbetet

OP Gruppens grunduppgift är att främja våra ägarkunders, våra kunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång och välfärd. Våra viktigaste värden är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

Med människonärhet avses att vi genuint bryr oss om våra kunder och dem som hör till vår arbetsgemenskap. Vi finns alltså till för människan. Ansvarskänsla är inte heller bara tomma ord för oss, utan vi fungerar både lokalt, regionalt och riksomfattande som ett föredömligt företag med etiskt ansvar.

Vi erkänner också det faktum att vi når framgång endast om våra kunder också gör det. Vårt samarbete med kunderna ger riktningen för utvecklingen av vår verksamhet och våra tjänster. Vår verksamhet som en enhetlig grupp ger trygghet för våra kunder och förbättrar vår betjäningsförmåga.

Vårt mål är att vara den ledande finansgruppen i Finland och att växa snabbare än marknaden.  Det här lyckas bl.a. därför att vi utöver det som nämns ovan också erbjuder våra kunder de bästa koncentreringsförmånerna.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav