Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Edustajiston kokouskutsu
 
 

Edustajiston kokouskutsu

13.4.2017

26.4.2017 klo 18 Scandic Hotels Järvenpää

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokousesitys
  Katsaus OP Ryhmän uusiin ja lähitulevaisuudessa lanseerattaviin palveluihin.

 3. Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
  Valmistelevan toimikunnan esitys puheenjohtajaksi on Aki Korpela.

 4. Päätösvaltaisuuden toteaminen
  Todetaan kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus.

 5. Tilinpäätöksen käsittely
  Toimitusjohtaja Juhani Rinta-Kartano esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen pääkohdat
  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

 6. Päätetään tilivuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

 8. Päätetään vuosituloksen käsittelemisestä
  Hallituksen esityksen mukaan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 145 409 478,71 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 333 682,35 euroa.
  Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,45 prosenttia, eli 787,73 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli 2 415 266,48 euroa.
  Tilikauden ylijäämästä jää 4 917 628,14 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

 9. Määrätään huomisesta alkaen edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan ja -jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan palkkio
  Valmistelevan toimikunnan esitykset:
  Osuuspankin hallinnon palkkiosuosituksessa ovat palkkiotasot samat kuin edellisvuonna. Pankin valmistelevan toimikunnan esitys on, että nykyisiä palkkioita ei koroteta.
  9.1 Edustajiston jäsenten kokouspalkkio
  Esitetään edustajiston kokouspalkkioksi nykyinen määrä, eli 360 €.
  Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 240-385 €.
  9.2 Hallintoneuvoston kokouspalkkio
  Esitetään hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi nykyinen määrä, eli 9.900 (825 e/kk) €. Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 7.200-10.560 € (600-880 €/kk).
  Esitetään hallintoneuvoston kokouspalkkioksi nykyinen määrä, eli 360 €. Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 240-385 €.
  Esitetään hallintoneuvoston varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajan pitempiaikaisen esteen vuoksi hänen sijaisena, että varapuheenjohtajalle maksetaan 50% puheenjohtajan kuukausi- tai vuosipalkkiosta.
  9.3 Matkakustannukset ja muut korvaukset
  Esitetään, että päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti.  OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kuhunkin kokous- tai koulutuspäivään sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä.
  9.4 Tilintarkastajan palkkio
  Esitetään tilintarkastajalle maksettavaksi palkkio laskun mukaan.

 10. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
  Valmistelevan toimikunnan esitys:
  Esitetään hallintoneuvoston lukumäärää nostettavaksi nykyisestä 18 henkilöstä 19 henkilöön.

 11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  Esitetään, että hallintoneuvostossa erovuorossa olevista nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen:
  Virpi Korhonen, 45 v, hallintoneuvoston jäsen 6 vuotta
  Eija Koski-Sipilä, 66 v, hallintoneuvoston jäsen 22 vuotta
  Vaito Niinisalo, 67 v. hallintoneuvoston jäsen 15 vuotta
  ja pakollisen eroiän saavuttaneiden henkilöiden Kauko Passi, Marja-Leena Sandelin ja Arja Niirasen tilalle sekä yhdeksi uudeksi jäseneksi valitaan edustajiston jäsenet:
  Tiina Hakala, 55 v, yrittäjä, Tuusula
  Ari Jäkälä, 54 v, yrittäjä, Järvenpää
  Marko Tapanainen, 36 v, myyntipäällikkö, maaseutuyrittäjä, Nurmijärvi
  Ari Weckman, 42 v, maatalousyrittäjä, urakoitsija, Tuusula

 12. Tilintarkastajan valinta
  Esitetään, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapani Huopainen. Tapani Huopainen on toiminut 5 vuotta vastuullisena tilintarkastajana pankissa.

 13. Sääntömuutos ja uusi vaalijärjestys
  Esitetään vahvistettavaksi sääntömuutos ja uusi vaalijärjestys. Perusteena on OP osuuskunnan mallisääntöjen muutos.

 14. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
  Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2017 lahjoituksina enintään 100.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

 15. Muut asiat
  Edustajiston vaalit 2017
  Esitellään vapaaehtoistyön kohtaamispaikka www.hiiop100.fi


 

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön