Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Media  > OP-Pohjolan kotitalouksien barometri: Suomalaiset eivät tunnista mahdollisuuksiaan kasvattaa varallisuutta
 
 

07.10.2013 klo 09:00

OP-Pohjolan kotitalouksien barometri: Suomalaiset eivät tunnista mahdollisuuksiaan kasvattaa varallisuutta

OP-Pohjolan tuoreen kotitalouksien barometrin vastausten mukaan yli puolet suomalaisista kokee varallisuuden kasvattamisen joko melko vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Vastaavasti erittäin tai melko helpoksi varallisuuden kasvattamisen kokee vain 11 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi yli 3000 suomalaista elo-syyskuun aikana

Kysyttäessä varallisuuden kasvattamisen vaikeuden syitä, kärkeen nousivat väittämät:
- Iso osa tuloistani menee asumiseen ja muihin säännöllisiin kuluihin
- Lähtökohtaisesti minulla ei ole varallisuutta (pesämunaa) jota kasvattaa
- En ymmärrä sijoitustuotteita riittävän hyvin.

- Vastaus on mielenkiintoinen. Säästämisen voi aloittaa hyvinkin pienillä summilla. Aluksi osaaminen tai tuoton tasokaan eivät ole niin oleellisia. Tuottoa voi hakea riskiä kasvattamalla myöhemmin, kun osaamista ja kokemusta on karttunut, OP-Pohjola-ryhmän yksityistalouksiin erikoistunut ekonomisti Maarit Lindström sanoo.

- Varallisuuden kasvattaminen koetaan vaikeaksi, vaikka mahdollisuudet omaisuudenhoitoon ovat nyt paremmat kuin koskaan. Meille pankissa onkin haaste rakentaa asiakkaille riittävän selkeitä sijoitustuotteita sijoitusuran alkuun sekä kiinnostava ja kannustava oppimispolku tuleville vuosille. Kyselyn tulosten perusteella nuoria sijoittamisen vaikeus häiritsee muita enemmän, Lindström jatkaa.

Arjen luksus korvaa isoja hankintoja

Tutkimus osoitti, että suomalaiset kokevat oman taloudellisen asemansa keskimäärin heikommaksi kuin viime vuonna. Tämä näkyy vastaajien heikentyneenä remonttihaluna sekä vähentyneenä aikeena hankkia autoa tai kalliita kodinkoneita. Vastaajien asunnonostoaikeet ovat suunnilleen ennallaan, mutta usko sopivan asunnon saamiseen sopivalla hinnalla on kuitenkin vähentynyt.  Lisäksi noin kolmasosa kokee, että maailman ja valtiontalouden epävarmuus on heikentänyt myös omaa taloutta.

- Moni mittari osoitti heikentyneitä tunnelmia. Vastapainoksi kuitenkin ulkomaanmatkoja suunnitellaan lähitulevaisuudessa yhtä paljon kuin ennenkin. Matkailusta ei olla valmiita tinkimään, joskin matkakohteet ja -budjetti voivat muuttua taloustilanteen mukaan, Lindström sanoo.

Matkahaaveiden keskeisyys osoittaa, että suomalaiset korvaavat nyt mielellään isoja hankintoja arjen luksuksella.

Vastaajat saivat vapaissa vastauksissa kertoa, mitä on arjen luksus. Vastauksissa korostuivat matkailun lisäksi muun muassa hyvä ruoka ja juoma, kirjat, harrastukset ja ystävät sekä liikunta ja levollinen vapaa-aika.

Varovaisuutta asuntokaupassa

Hieman pessimistinen talouskuva toistuu vastattaessa kysymykseen "kuinka hyvä ajankohta olisi mielestäsi juuri nyt ostaa tai vaihtaa asunto?". Vastaajista 31 prosenttia pitää ajankohtaa huonona ja hyvänä vain 13 prosenttia vastaajista. Viime vuonna osuudet olivat 26 ja 21 prosenttia. Tilanne on heikentynyt viime vuosina. Lindströmin mukaan finanssikriisistä alkanut heikompi talouskehityksen jakso on vaikuttanut asuntokauppaan viiveellä.

-Epävarmaksi koettu markkinatilanne on kuitenkin korostanut jälleen kiinteistökaupan ammattilaisten merkitystä verrattuna aiempaan. Tänä vuonna asuntojen myyjistä 65 prosenttia haluaisi ensi sijassa käyttää välittäjää ja 23 prosenttia myisi asuntonsa mieluummin itse, Lindström kertoo. Välittäjän valinnassa tärkeintä on luotettavuus, toiminnan läpinäkyvyys sekä osuva ja realistinen hinta-arvio, eli asiantunteva ja varma palvelu. Edulliset välityshinnat tulevat vasta näiden tekijöiden jälkeen.

Kotitalouksien barometrin tavoitteena on ollut suomalaisten taloudenhoitoon liittyvien valintojen arvioiminen ja saadun tiedon käyttäminen OP-Pohjolan palveluiden kehittämiseen. Viime vuonna barometri osoitti kotitalouksien halun lisätä asuntosijoituksia sekä tarpeen parantaa omaa varautumistaan henkilövahinkoja vastaan. Tänä vuonna julkistetuista tuoteuudistuksista OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto ja henkilövakuutuksiin tehdyt uudistukset ovat pyrkineet vastaamaan juuri näihin tarpeisiin.

OP-Pohjolan kotitalouksien barometri tuottaa tietoa kotitalouksien taloudellisiin päätöksiin liittyvistä arvoista, asenteista, ongelmista ja onnistumisista. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-tutkimuksena TNS Gallup Forum -panelissa 7.8-4.9.2013. Vastaajina oli yhteensä 3033 18-69-vuotiasta yksityishenkilöä.  


Lisätietoja:  
Ekonomisti, asiantuntijapäällikkö Maarit Lindström, p. 010 252 1695

Tutkimustuloksia käsitellään lisää OP-Pohjola Nyt -lähetyksessä 7.10.2013 noin klo 14 alkaen osoitteessa op.fi > OP-Pohjola-ryhmä > Uutishuone


OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön