Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  OP Osuuskunta
 
 

OP Osuuskunta

OP Osuuskunta on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. Se on osuuskunta, jonka jäseniä ovat yhteenliittymään kuuluvat talletuspankit ja muut luottolaitokset. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa.

OP Osuuskunta hoitaa OP Ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevalle yritykselle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät ja toimii ryhmän strategisena omistusyhteisönä.

OP Osuuskunnan perustehtävänä on luoda edellytykset OP Ryhmän yhtenäisyydelle ja menestykselle. Sen tehtävänä on valvoa ja ohjata ryhmän liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. OP Osuuskunta myös luotaa toimintaympäristöä, kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta ja brändeistä.

OP Osuuskunnan tytäryritykset

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj on finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Oy Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina ja hoitaa ryhmän maksuvalmiutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. OP Yrityspankki vastaa yhdessä OP-Asuntoluottopankin kanssa OP Ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä varainhankinnasta.

OP-Palvelut Oy

OP-Palvelut Oy tuottaa, kehittää ja ylläpitää OP Ryhmään kuuluvien yritysten tarvitsemia palveluja.

Muut tytäryhtiöt

Helsingin OP Pankki Oy harjoittaa vähittäispankkitoimintaa pääkaupunkiseudulla.

OP-Henkivakuutus Oy hoitaa keskitetysti OP Ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa ja sen kehittämistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat henki-, eläke- sekä sijoitus- ja riskivakuutuspalvelut.

OP-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi OP Ryhmän sijoitusrahastoja. Yhtiö käyttää rahasto-osuuksien myynnissä osuuspankkien ja Helsingin OP:n palveluverkostoa sekä OPn verkkopalveluita.

OP-Asuntoluottopankki Oyj vastaa OP Ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

OP-Korttiyhtiö Oyj tuottaa vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut osuuspankkien henkilöasiakkaille.

OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö toimivat OP Ryhmän työeläkkeen ja etuusperäisen lisäeläketurvan eläkelaitoksina.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön