Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Helsingin OP Tuottodebentuuri
 
 

Helsingin OP Tuottodebentuuri

Sijoita paikalliseen pankkiin - menestytään yhdessä!

Tällä hetkellä Helsingin OP Tuottodebentuuri-eriä ei ole myynnissä, aiemmin myynnissä olleiden erien ehdot löydät ohesta.

Tuottodebentuuri on pitkäaikainen sijoitus Helsingin OP Pankin pääomiin. Sijoittamalla tuet suomalaisen, paikallisen pankin vakavaraisuutta ja pääkaupunkiseudun pankki- ja yritystoimintaa. Maksamme sijoituksellesi hyvää korkoa.

Näin Tuottodebentuuri toimii pääpiirteittäin

  • Tuottodebentuuria voit merkitä Helsingin OP Pankin konttoreissa.

  • Voit sijoittaa haluamasi summan, minimimerkintä on 1000 euroa.

  • Laina-aika on 10 vuotta. 

  • Maksamme sijoituksellesi korkoa kerran vuodessa; Helsingin OP Tuottodebentuuri 6/2014 29.12.2019 asti. Sen jälkeen puolivuosittain, mikäli Debentuuria ei ole maksettu ennenaikaisesti takaisin.    

Mitä Tuottodebentuuriin sijoittavan kannattaa huomioida?

  • *Kiinteä 3,25 % vuotuinen korko nimellispääomalle 5 vuotta. Sen jälkeen vaihtuva korko 6 kk euribor + marginaali. Marginaali vahvistetaan Debentuurin Liikkeeseenlaskupäivänä. Marginaali on vähintään 1,75 %. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Debentuurin liikkeeseenlasku, mikäli marginaali jää alle 1,75 % prosenttiin.
  • Debentuurin korko on vaihtuva; korkotuotto voi nousta tai laskea laina-aikana.
  • Debentuuriin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Helsingin OP Pankki Oyj  ei kykene lainan erääntyessä maksamaan lainan nimellispääomaa tai tuottoa, voi sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan.
  • Mikäli haluat myydä sijoituksesi ennen Debentuurin eräpäivää, voi velkakirjan sen hetkinen markkinahinta olla sijoitettua pääomaa matalampi tai korkeampi. Ennen takaisinmaksupäivää myydystä Debentuurista voi syntyä luovutustappiota. On kuitenkin mahdollista, että Debentuurille ei muodostu jälkimarkkinaa. Debentuurin takaisinostoja on rajoitettu Helsingin OP Pankkia sitovassa vakavaraisuussääntelyssä.

  • Helsingin OP Tuottodebentuurilla on huonompi etuoikeusasema kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla.

  • Liikkeeseenlaskija suunnittelee toteuttavansa Laina-aikana sulautumisjärjestelyn Pohjola Pankin kanssa (Sulautuminen). Sulautuminen voidaan toteuttaa joko kombinaatiosulautumisena tai absorptiosulautumisena siten, että Liikkeeseenlaskija sulautuu Pohjola Pankkiin tai Pohjola Pankki sulautuu Liikkeeseenlaskijaan. Merkitsemällä Debentuuria tai ostamalla Debentuurin Arvo-osuuksia jälkimarkkinoilta jokainen Arvo-osuuden omistaja sitoutuu olemaan vastustamatta Sulautumista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisessa velkojiensuojamenettelyssä.

Saadaksesi täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja myynnissä olleista Helsingin OP Tuottodebentuureista sekä niihin liittyvistä riskeistä, tutustu Helsingin OP Pankki Oyj:n julkaistuun joukkovelkakirjaohjelman 2014 esitteeseen ja lainakohtaisiin ehtoihin.

Varaa aika

Joukkovelkakirjalaina ohjelma ja muut liitteet
Tietoa Helsingin OP Pankista ja OP-Pohjola-ryhmästä
Aiemmat myynnissä olleet debentuurit
 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön