Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > OP Kymenlaakso on jakanut 100 000 euroa yhteiseen hyvään
 
 

OP Kymenlaakso on jakanut 100 000 euroa yhteiseen hyvään

Meillä OP Kymenlaaksossa halutaan luoda hyviä asioita kaikille asiakkaillemme ja koko kotiseudulle. Olemme tukeneet siksi tänäkin vuonna 100 000 eurolla erilaisia yhteisöjä, jotka haluavat luoda kanssamme hyvää Kymenlaaksoon.

Olemme mukana rahoittamassa esimerkiksi erilaisia tapahtumia, kulttuuria, urheilua tai harrastustoimintaa. Haluamme yhteistyökumppaniemme avulla tukea eri ikäisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, olla mukana luomassa hyvää arkea ja toisaalta myös iloisia juhlahetkiä.

Voit lukea täältä lisää yhteistyökumppaneistamme:

Kaakonkulman Kulttuurimylly ry

Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly on v. 2007 yleisölle avattu keskus Kotkan kaupungin keskustassa, jonka tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Myllyn päätavoite on monikulttuurisuuden tukeminen, rasismin ehkäisy, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla. Toimintakeskus vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajien ja alueen kantasuomalaisten väliseen vuorovaikutukseen, etniseen ilmapiiriin ja suvaitsevaisuuteen.
 
Erittäin tärkeä osa Myllyn toimintaa on maahanmuuttajien työllistäminen. Myllyssä on vuosittain noin 100 maahanmuuttajaa työharjoittelussa tai työkokeilussa. Mylly on tarjonnut myös toimitiloja lukuisille ulkomaalaisille yrittäjille. OP Kymenlaakson tukirahan yhdistys on käyttänyt kerhotoimintaan.

Kulttuurikeskus Mylly

MLL:n Kymen piiri

MLL:n Kymen piirin tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia,  lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa, sekä tuoda lapsen näkökulmaa päätöksentekoon.
OP Kymenlaakson tuella järjestettiin vanhempainiltoja ja oppitunteja 1.-4. -luokkalaisille aiheesta Kunnioittava kohtaaminen. Vanhempainilloilla ja oppitunneilla pyrittiin lisäämään lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

MLL Kymen piiri

Kuvassa Ville Kaunisto, MLL:n Kymen piirin nuoriso-toiminnan koordinaattori Maiju Vesa ja Vahteron koulun oppilaita sanomassa STOP koulukiusaamiselle.

Saviniemen koulun vanhempainyhdistys

Saviniemen koulun vanhempaintoimikunta on toiminut Saviniemen koulussa Myllykoskella jo yli kymmenen vuotta. Vuosittain jokaiselta luokalta valitaan edustajat toimikuntaan, jotka kokoontuvat koululla lähes kuukausittain koko kouluvuoden ajan.

Vanhempaintoimikunta toimii kanavana kuulla koulun kuulumisia ja kanavana kertoa asioita kodeista koululle. Toimikunta  järjestää erilaisia tapahtumia ja tekee hankintoja ja kerää varoja näitä varten, mm. joulumyyjäiset, liikennekampanjat, Talent-tapahtuma, Kiva kaveri -stipendit, kahden tabletin hankinta koululle, xylitol-pastillien hankinta ruokalaan, some-käyttäytymiseen liittyvä vanhempainilta sekä Mielakkapäivä 3-6 -luokkalaisille ja toimintapäivä 1-2 -luokkalaisille.

SPR:n Karhulan osasto

SPR:n Karhulan osaston perustehtävänä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen. Osaston jäsenet järjestävät tarvittaessa aineellista ja henkistä tukea kriisitilanteisiin joutuneille. Vapaaehtoiset avustavat myös viranomaisia isommissa onnettomuus- ja katasrofitapauksissa, esim. kadonneiden etsinnöissä. Osaston päätoimintamuotoja ovat ensiapuryhmän ylläpitäminen ja ensiapupäivystykset yleisötilaisuuksissa, ystäväpalvelutoiminta ja katastrofiapukeräkset.

SPR Karhula

Kuvassa ensiapuryhmäläiset päivystämässä.

Valkealan Kylät ry

Valkealan Kylät ry on Kymenlaaksossa toimiva kyläyhdistysten yhteenliittymä, jonka hallituksessa on edustaja jokaisesta jäsenkyläyhdistyksestä. Yhdistys pyrkii hyödyntämään yhteistoimintaetuja ja hankkii kylien kehittämisessä tarvittavaa tietotaitoa, jotta kylien omaehtoinen kehittämistoiminta helpottuisi.

Yhteistoiminnassa kyläyhdistyksien kanssa tavoittelemme elinvoimaista ja vireää maaseutua. OP Kymenlaakson tuen käytämme koulutusten, tapahtumien ja työfoorumi-tilaisuuksien järjestämiseen.

Valkealan kylät

Kuvassa on yhdistyksen hallituksen jäseniä.

Pihlajasaaren Seudun Kyläyhdistys ry

Pihlajasaaren Seudun Kyläyhdistys ry:llä on meneillään 28. toimintavuosi ja toiminta on etupäässä jo vakiintuneiden tapahtumien järjestämistä kylän asukkaille. Aktiiviset asukkaat päättivät elvyttää keväällä 2014 yli viidenkymmenen vuoden unestaan pelikerhon. Pelikerho kokoontuu kesäisin joka sunnuntai Maamiesseurantalolla sekä pakkasten aikaan talojen tuvissa vieraillen. Keskimäärin neljä tuntia kestävässä kohtaamisessa vaihdetaan pelien lomassa kuulumisia, ollaan läsnä toisille ja pyritään oppimaan uutta.

Kesällä 2015 toiminta laajeni lauta- ja korttipeleistä Valkealan kirkolla olevan frisbeegolfin pariin. Pelikerho yhdistää viikoittain kymmeniä kyläläisiä yhteisen toiminnan äärelle. Tavoitteena onkin rakentaa OP Kymenlaakson tuen avulla pätkä omaa frisbeegolfrataa esimerkiksi Pihlajasaaren maamiesseuran talon yhteyteen sen laajalle piha-alueelle sekä hankkia yhteiskäyttöön liitokiekkoja.

Pihlajasaaren kyläyhdistys

Haminan Uimaseura

Haminan Uimaseura on Haminan ainoa uintiin erikoistunut seura. HaUS:n vuoroilla ui tällä hetkellä 270 lasta tai nuorta viikoittain koulutetun ohjaajansa johdolla. Aikuisjäseniä seuralla on noin 15. Seuralla on viikoittain 9 pikkualtaan ryhmää ja 12 ison altaan ryhmää. Opetus tapahtuu leikkien varjolla. Seuran toimintaan pääsee mukaan jo 4-vuotiaana, yläikärajaa ei ole.

Seura järjestää vuodessa kahdet kilpailut jäsenistölleen, joissa palkitaan aina kaikki osallistujat. Esim. mestaruusuinneissa jokainen pikkualtaan uimari saa kaulaansa kultaisen mitalin. Harrastajaryhmien lisäksi seuralla on kilpauintiryhmä, jossa tällä hetkellä ui 15 uimaria.

OP Kymenlaaksolta saatu tuki on käytetty seuran perustoimintoihin, kuten kevätriehatapahtuman järjestämiseen ja karkkiuintien palkintojen ostamiseen.

Haminan Uimaseura

Kymenrannan Tytöt

Partiolippukunta Kymenrannan Tytöt on perustettu vuonna 1928 Inkeroisissa. Kymenrannat Tytöt kokoontuvat viikoittain pitämään hauskaa: ohjelmassa on mm. ruoan tekoa trangialla, kiehisten veistämistä, solmujen solmimista ja laulamista. 

Partiovuosi 2016 oli Roihun vuosi, sillä yli 14 000 partiolaista ympäri maailmaa kokoontui Roihu-leirille heinäkuussa 2016, myös Kymenrannan Tytöt! Lippukunta osallistui myös Liekki-leirille ja käytti OP Kymenlaakson tuen näihin leirimaksuihin, jotta mahdollisimman moni pääsi osallistumaan. 

Kymenrannan Tytöt

Kuvat on otettu Kymenrannan Tyttöjen perinteisellä Talvi Läkis-leirillä Läkäjärven partiokämpällä. (Kuvat Jenni Vehmas)

LC-94 Kouvola ry

LC-94 Kouvola ry on nuorten naisten järjestö, joka on osa kansainvälistä Ladies' Circle -organisaatiota. Järjestön motto on "ystävyys, suvaitsevaisuus ja palvelualttius". Toimintaan kutsutaan mukaan aktiivisia naisia eri toimialoilta, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiselle. Järjestö on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

LC-94 kokoontuu kuukausittain. Kokouksissa jäsenet pitävät vuorollaan esitelmän jostain ajankohtaisesta tai muuten mielenkiintoisesta aiheesta. Lisäksi tehdään yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin. Paikallisen järjestön jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös piirin, valtakunnalliseen sekä kansainväliseen toimintaan.

Hyväntekeväisyys on myös tärkeä osa LC:n toimintaa ja OP Kymenlaaksolta saatu avustus onkin mahdollistanut hyväntekeväisyystoiminnan laajentamisen. LC-siskot ovat mm. osallistuneet Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n toimintaan ja käyneet laulamassa joululauluja palvelutalon asukkaille Korialla. Kuluvalla toimintakaudella LC-94 Kouvola lahjoittaa varainhankinnan tuotoistaan 10 % Roosa nauha -keräykseen.

LC 94 Kouvola

MLL:n Inkeroisten yhdistys

MLL:n Inkeroisten yhdistys on v. 1922 perustettu vireä ja aktiivisesti toimiva yhdistys. Toiminta tavoittaa viikoittain monia kymmeniä nuoria ja lapsia sekä lapsiperheitä. MLL:n Perhekahvila on toiminut Inkeroisissa jo lähes 20 vuotta. Lisäksi MLL Inkeroisten paikallisyhdistyksessä on vuoden 2014 alusta toiminut nuorten verkk@ri -ryhmä. Verkk@arit ovat 13-19-vuotiaita verkkotukioppilaita, jotka toimivat netissä vähän samaan tapaan kuin tukioppilaat kouluissa: edistävät yhteisöllisyyttä, nostavat puheenaiheiksi nuoruuteen liittyviä asioita ja auttavat netissä toisia nuoria.

Yhdistys on useana vuonna järjestänyt yhteistyössä Turun Linnateatterin kanssa lastenteatterinäytöksen alueen lapsiperheille. Tänä vuonna oli vuorossa esitys "Tatu ja Patu- ihan pihalla" ja OP Kymenlaaksolta saatu tuki mahdollisti sen, että kaikki pääsivät näkemään esityksen ilmaiseksi.

MLL Inkeroinen

Myllykosken Metallimiesten kuoro ry

Vuonna 1955 perustettu Myllykosken Metallimiesten kuoro toimii aktiivisesti mieskuorolauluharrastuksen ylläpitämiseksi. Kuoron tavoitteena on saada aikaan uusia "musiikin metallista" muovattuja ja taivutettuja lauluja.

Kuoroa johtaa Jouni Sjöblom ja viime vuosina kuoro on keskittynyt konserteissaan erityisesti kymenlaaksolaisten sekä muiden tunnettujen musiikintekijöiden tuotantoon. Vaikka kuoro on kokenut ja perinteikäs, jatkaa se nuorekkaalla linjalla eteenpäin ja tähyää uusia haasteita.

OP Kymenlaaksolta saamansa yhteistyöavustuksen kuoro käyttää ns. maksuttomien esiintymisten aiheuttamiin kuluihin. Näillä esiintymisillä kuoro haluaa tuoda musiikin iloa myös niille henkilöille, jotka eivät pääse konsertteihin, mm. palvelukeskuksissa asuville ikäihmisille.

Myllykosken Metallimiesten kuoro

Jaalan Voima

Jaalan Voima liikuttaa jaalalaisia lapsia ja nuoria. Viime syksystä alkaen Jaalan palloiluhallista on varattu lauantaisin ja sunnuntaisin aikaa perheliikuntaan. Näissä tapahtumissa äidit ja isät pelaavat ja leikkivät lastensa kanssa yhdessä. Osa OP Kymenlaaksolta saadusta tuesta on käytetty uuden trampoliinin hankintaan rikkoutuneen tilalle.

Jaalan voima

Kouvolan Radiokerho ry

Kouvolan Radiokerho ry kokoaa yhteen paikalliset radioharrastuksesta kiinnostuneet. Jäseniä on noin sata, joista lähes kaikki ovat suorittaneet radioamatööritutkinnon. Radioamatööri voi pitää yhteyksiä lähelle tai kauas puheella, sähkötyksellä tai erilaisilla tietokoneavusteisilla toimintamuodoilla. Harrasteeseen kuuluu myös laitteiden ja antennien rakentelu, erilaiset radiokilpailut, toiminta Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, tapahtumat, leirit, yhdistystoiminta ym. Näistä voi valita ne, mitkä itseä eniten kiinnostaa.

Radioamatööriksi pääsee suorittamalla tutkinnon. Voit osallistua radioamatöörikurssille, joita on Kouvolassa yleensä loppuvuodesta tai opiskella itse ja ilmoittautua tutkintoon.

OP Kymenlaakson tuella hankitaan radiopuhelinkalustoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun viestitystehtäviin.

Kouvolan Radiokerho

Vasen ylä: Niko, OH5CZ, pitää yhteyttä sähkötyksellä radiokilpailussa.
Vasen ala: Kerho on mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa viestitystehtävissä.
Oikea ylä: Joidenkin harrastajien pihalla on mittavat antennit, mutta pienemmilläkin pärjää.
Oikea ala: Yhteyksiä voi pitää myös luonnon keskeltä, esim. Repoveden kansallispuistosta. Jere, OH5ELX, nauttii välipalaa ja Juha, OH5CW, tutkii kytkentöjä.

Anjalan Liitto

Anjalan Liitto on v. 1932 perustettu urheiluseura, jossa on menestyviä urheilijoita nuorista aikuisiin kahdessa vahvassa ja perinteisessä lajissa: hiihdossa ja yleisurheilussa. Seura järjestää hiihto- ja yleisurheilukilpailuja, jotka vaativat osaavaa ja motivoitunutta talkooväkeä ja toimitsijakuntaa. Hiihto- ja yleisurheiluleirit ovat suosittuja liikunnan "juhlahetkiä" Äkäslompolon Ylläskieppi-majoissa tai Pajulahden urheiluopistolla. Seurassa on tarjolla valmennustietoutta sekä hiihdon että yleisurheilun saralla.

OP Kymenlaaksosta  saatu tuki käytetään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen hyväksi.

Anjalan Liitto

Kuvassa on Anjalan Liiton tämänvuotinen Maakuntaviestihiihtojoukkue, joka saavutti hopeaa.

Kotkan Sydänyhdistys ry

Kotkan Sydänyhdistys ry toimii Kotkan ja Pyhtään alueella ja siihen kuuluu noin 700 jäsentä. Yhdistys on kansanterveystyötä tekevä potilasjärjestö, jonka tarkoitus on yhdistää sydänpotilaita ja heidän omaisiaan sekä jakaa sydämen terveyteen liittyvää tietoa.

Yhdistyksessä toimii kolme kerhoa ja tahdistinryhmä. Kerhot kokoontuvat kuukausittain kesäkuukausia lukuun ottamatta. Lapsiperheille suunnattu sydänperjantai on kerran kuukaudessa ja OP Kymenlaakson tukisummalla onkin tarkoitus kehittää juuri tätä toimintaa. Viikoittain kokoontuvia kuntosali-, jumppa- ja kehonhuoltoryhmiä on kaksitoista. Lisäksi yhdistys järjestää yhteislaulutilaisuuksia  kerran kuukaudessa sekä lyhyitä virkistäytymisretkiä ja teatterimatkoja.

Kotkan sydänyhdistys

Valokuvassa on sydänperjantai-kerholaisia.

Kouvolan seudun Muisti ry

Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia Kouvolan ja Iitin alueella muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän parissaan työskenteleviä ammattihenkilöitä sekä edistää alueellaan aivoterveyttä. Lisäksi tavoitteena on osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen muistihäiriöisten ja heidän läheistensä aseman parantamiseksi. Yhdistys järjestää Kymenlaakson Muistiluotsi -toiminnan kautta tukea, tietoa ja toimintaa koko Kymenlaakson alueella. Vuosi 2015 oli yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi, jonka innoittamana yhdistys päätti kirjoituttaa historiikin. OP Kymenlaakson myöntämä tuki käytetään historiikin tekoon.

Kouvolan seudun Muisti

Kaakkois-Suomen Atopiayhdistys ry

Kaakkois-Suomen Atopiayhdistys ry  tekee neuvovaa ja opastavaa työtä atooppisen ihon hoidossa. Yhdistys antaa vertaistukea ja jäsenistö viettää aikaa esim. kesäretkien merkeissä. OP Kymenlaaksolta saatu tuki on käytetty yhdistyksen kesäretkeen Rankin saareen.

KaakkoisSuomen Atopiayhdistys

Kuvassa yhdistyksen sihteeri Mirja Nieminen Kouvolan Taiteiden Yö -tapahtumassa.

Kymijoen Hoiva ry

Kymijoen Hoiva ry on perustettu vuonna 1975. Yhdistys tarjoaa vanhuksille ja vammaisille eritasoista asumista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Inkeroisissa toimii Hyvinvointiasema Sarastus, joka tarjoaa palveluohjausta ja erityyppistä ohjelmaa yli 63-vuotiaille alueen ikääntyville. Yhdistyksellä on oma kauppapalvelu ja ateriapalvelu. Ravintola Syreenissä voi ruokailla tai vuokrata tiloja isommallekin joukolle. Inkeroisista Valtatieltä löytyy myös kuntosali sekä terapia-allas saunatiloineen.

Kymijoen Hoiva

Kuva on Hyvinvointiasema Sarastuksen talvisesta ulkoilutuokiosta.

Karhulan Veikkojen koripallojaosto

Karhulan Veikoissa koripalloa harrastaa tällä hetkellä yli 70 junioria neljässä eri harjoitusryhmässä, Koriskoulusta C-junioreihin. OP Kymenlaaksolta saatu tuki on kohdistettu harjoitusryhmien varuste- ja tarvikehankintoihin.

Karhulan Veikot koripallo

Kuvassa iloisa koriskoululaisista Lappeenrannan Pikkususi-korisriehassa.

Anjalankosken käsityöläiset

Anjalankosken käsityöläiset on perustettu vuonna 2001 ja yhdistykseen kuuluu pääasiassa kymenlaaksolaisia kädentaitajia. Yhdistys ylläpitää paikallista käsityötaitoa, kokoaa harrastajia ja järjestää kursseja uusien käsityötekniikoiden ja valmistusmenetelmien oppimiseksi. Jäsenille järjestetään lisäksi matkoja erilaisiin käsityötapahtumiin.

Yhdistys järjestää vuosittain jäsenilleen mahdollisuuden myydä tuotteita joulukaupassa. Taidokkaat jäsenet tekevät mm. tilkku- ja ompelutöitä, posliininmaalaus- ja lasitöitä, neuleita, ompeleita, mattoja, ryijyjä, koruja, puu- ja metallitöitä,  betonitöitä, kynttilöitä, akvarellitöitä ja onnittelukortteja. Yhteistyö OP Kymenlaakson kanssa näkyy jäsenkirjeissä sekä tulevassa joulukaupassa.

Karhulan Mieslaulu ry

Karhulan Mieslaulu ry on Kotkassa toimiva mieskuoro, joka perustettiin vuonna 1955 yhdistämällä kolme pientä mieskuoroa. Nykyisin kuorossa on 31 jäsentä, johtana toimii kanttori Jarmo Kaijansinkko.

Kuoro on viime vuosina keskittynyt tekemään yhteistyötä paikallisten kuorojen kanssa yhteiskonserttien merkeissä sekä osallistunut säännöllisesti valtakunnallisille laulujuhlille, tehnyt esiintymismatkoja eri puolille Suomea ja esiintynyt muutamia kertoja radiossa.

Karhulan Mieslaulu

Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry:n toiminnan tarkoituksena Kouvolan seudulla on huumeiden käytön ehkäisy ja toipuvien käyttäjien sekä huumeiden käyttäjien läheisten tukeminen. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään esim. vanhempainilloissa, oppilaitoksissa, työyhteisöissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Pääkohderyhmät ovat vanhemmat ja kasvattajat sekä ammattilaiset, jotka tekevät työtä huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa. Läheisten jaksamisen tukemiseksi toimii vertaistukiryhmiä.

OP Kymenlaakson lahjoitus on käytetty ehkäisevään päihdetyöhön Kouvolan alueen kouluissa viime kevään aikana. 

Haminan englanninkielinen leikkikoulu

Haminan englanninkielinen leikkikoulu ry on toiminut vapaaehtoisvoimin Haminassa vuodesta 1973 lähtien. Leikkikoulu tarjoaa päivähoitoa 3-6 -vuotiaille lapsille työllistäen 3-5 henkilöä. Yhdistyksen ja leikkikoulun tavoitteena on edistää englanninkielen käyttöä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. "Leiksassa" lapset tutustuvat englannin kieleen ja kulttuuriin laulujen, leikkien ja päivittäisten askareiden ohessa sekä oppivat englanninkielisiä sanoja ja yksinkertaisia lauseita.

OP Kymenlaaksolta saatu tuki käytetään leikkikoulun lasten kielitaidon, kansainvälisyyden ja erilaisuuden ymmärtämisen harjaannuttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tutustumista erilaisiin kulttuurikohteisiin sekä äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien henkilöiden vierailuina Leikkikoululla.

Haminan leikkikoulu

Merihaukat ry

Merihaukat ry on meripartiolippukunta, jolla on oma purjevene Olave, jolla eri-ikäiset partiolaiset opettelevat sulan veden aikaan vesillä liikkumista. Partiossa opitaan tekemällä kaikenlaisia taitoja kokkaamisesta ryhmässä olemiseen ja ensiavusta suunnistamiseen. Saamansa tuen Merihaukat aikoo käyttää koko lippukunnan yhteiseen viikonloppuretkeen Repovedelle.

Merihaukat

Kuva on otettu kesäleirillä Luovissa vuonna 2014, jolloin jokainen leiriläinen pääsi Olaven mukana puoleksi päiväksi merelle.

SPR Kotkan osasto

SPR Kotkan osastolla on monenlaista toimintaa: ensiapuryhmä, ystävätoimintaa, läksykerho sekä Taitojen Talo Karhuvuoressa, jossa voi saada terveysneuvontaa, osallistua keskustelukerhoon tai vaikkapa oppia suomen kieltä. Taitojen Talolla toimii myös kirpputori, jossa useat henkilöt vuosittain ovat työkokeilussa tai tutustuvat opiskelijoina vapaaehtoistoimintaan. Kotkan osaston toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen Taitojen Talollakin. OP Kymenlaaksolta saamansa tuen SPR Kotkan osasto käyttää ensiapuryhmän päivystysteltan hankintaan.

SPR Kotka

Kuvassa ensiapuryhmäläiset harjoittelevat elottoman ensiapua eli painelu-puhalluselvytystä neuvovan defibrillaatorin avulla.

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry on toiminut jo 60 vuotta maakunnan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukena.

Kymenlaakson Syöpäyhdistys on kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö. Yhdistyksellä on toimitilat Kotkassa ja Kouvolassa, mutta toimialueeseen kuuluvat myös Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virojoki sekä Iitti. Yhdistys tarjoaa mm. tukihenkilöitä vastasairastuneille sekä saattohoitopotilaille, neuvontahoitajan keskusteluaikoja ajanvarauksella, vertaistukiryhmiä, teemailtoja syöpäsairauksiin liittyvistä aiheista sekä ohjausta kuntoutus- ja virkistyskursseille.

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuin sekä RAY:n ja Syöpäsäätiön tuella. Yksityishenkilöiden ja paikallisten yritysten tuki sekä lahjoitukset ovat toiminnan kannalta erittäin tärkeitä. OP Kymenlaaksolta saamansa tuen yhdistys käyttää 60-vuotisjuhlan järjestelyihin.

Syöpäyhdistys

Mieskuoro Kisailijat

Etuosasta nimeä käy esille, että miesten laulamisen kanssa ollaan tekemisissä. Nimen loppuosa taas kertoo kuoron urheilullisista taustoista. Kuoron yli 80 vuoden ikä taas paljastaa, että asiat ovat nykyisin toisella tolalla mitä vuonna 1933 kun kuoro on perustettu. Mieskuoro Kisailijat on elinvoimainen aktiivisesti toimiva kuoro joka harjoittelee noin 40 miehen voimalla kerran viikossa.

Kuoroa johtaa kotkalainen muusikko Mikko Hauhia. Hänen osaamisensa on hyvää jatkoa kuoron aikaisempien johtajien rakentamalle pohjalle, taaten sen että annettu oppi pysyy ja paranee vuosien saatossa. Mieskuoro Kisailijat on avoin yhteisö, johon on helppo tulla ja kokea laulamisen riemua. Kuoron aktiivitoiminta ajoittuu syys- ja kevätkaudeksi kouluvuotta mukaillen.

Kuoron ohjelmistossa on pyritty seuramaan ajan henkeä tasosta tinkimättä. Laululuettelosta löytyy yli 500 velmää, joten lauluja riittää joka lähtöön. Uusia lauluja otetaan aina tarpeen mukaan, viihteestä - klassiseen, kuinka tilanne vaatii. Mieskuoro Kisailijoiden periaate on, että harrastamisen tulee olla hauskaa. Sisällön sille antaa kehittyminen laulajana ja onnistumisen riemu esiintymistilanteessa.

Mieskuoro Kisailijat

Kuva on Aunuksen musiikkifestivaaleilta 2014.

Kalasataman Frisbeegolf

Kalasataman Frisbeegolf on perustettu vuonna 2015. Klamilan Kalasataman Frisbeegolf-rata sijaitsee sataman läheisyydessä ja se on osoittautunut todella suosituksi. OP Kymenlaakson tuki on mahdollistanut seuran suunnitelmat laajentaa rata 18-koriseksi. Suunnitteilla on lisäksi parantaa opastuksia sekä helpottaa maastossa liikkumista. Kalasataman Frisbeegolf toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan lajiin ja testaamaan rataa!

Kalasatama frisbee

Itäisen Suomenlahden vesistömatkailuyhdistys

Itäisen Suomenlahden vesistömatkailuyhdistys on vuonna 2015 perustettu vesistömatkailua palvelevien asioiden organisointi-, järjestely- ja opastustoimintaan keskittyvä yhdistys. Toiminta-alue on Suomenlahden itäosa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Toiminnassa keskeistä on veneilyseurojen ja vesistömatkailupalveluja tuottavien yritysten yhteistyön kehittäminen.

Itäisen Suomenlahden vesistö 

Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry

Vuonna 2014 perustettu Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry haluaa kehittää ja ylläpitää monitaiteellista kulttuuria Kymenlaaksossa. Yhdistys järjestää konsertteja, näyttelyjä sekä musiikki- ja taidetyöpajoja eri-ikäisille kohderyhmille. Kesäisin yhdistys järjestää Vuohijärvi Soi musiikki- ja monitaidefestivaalin ja konserttisarjan Jaalassa ja lähiympäristössä. OP Kymenlaaksolta saamansa tuen yhdistys käyttää Vuohijärvi Soi -konserttisarjan kuluihin.

 Jaalan Musiikki ja Monitaideyhd

Kouvolan kaverikoirat

Kaverikoiratoiminta on Kennelliiton alaista vapaaehtoistoimintaa. Koirat ovat tavallisia kotikoiria, joskin niiden tulee olla terveitä ja tottuneita erilaisiin ääniin ja kosketuksiin, sekä nauttia silittelystä ja huomiosta.

Kouvolan kaverikoirat -ryhmä on perustettu vuoden 2013 lopulla. Ryhmässä on tällä hetkellä 25 ohjaajaa ja 34 koiraa. Kaverikoirilla on Kouvolassa kymmenkunta vakivierailukohdetta, joissa vierailemme kuukausittain. Kohteet ovat ikäihmisten palveluasuntoja, tehostetun hoivan yksiköitä, kehitysvammaisten asumispalvelua sekä mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa. Osallistumme lisäksi erilaisiin tapahtumiin. Kaverikoirat ohjaajineen saavat toiminnasta iloa ja hyvää mieltä. Mitään palkkaa emme saa ottaa vastaan.

Järjestämme vuosittain Hyväntekeväisyys Match Shown, jonka tuotot olemme näinä kahtena vuonna antaneet lyhentämättöminä Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle. Käytämme OP Kymenlaaksolta saadun tuen Match Shown palkintoihin.

Kouvolan kaverikoirat

Kuvassa Kaverikoira Siiri.

Kymenlaakson lihastautiyhdistys ry.

Kymenlaakson lihastautiyhdistys täytti viime vuonna 30 vuotta. Yhdistys on pieni, tällä hetkellä jäseniä on 113, ja toimii koko Kymenlaakson alueella. Yhdistyksen tärkein tavoite on saattaa samalla tavoin sairastuneita ja heidän läheisiään yhteen jakamaan kokemuksia ja saamaan vertaistukea, opastusta sekä tukea sairauden kanssa selviämiseksi.

Toiminnan painopiste on jäsentilaisuuksissa. Yhdistys järjestää vuosittain myös useita teatteri- ja konsettimatkoja lähiseudun kaupunkeihin. Kerran kesässä yhdistys tekee pidemmän matkan joko ulkomaille tai kotimaahan. Tänä vuonna yhdisytyksessä on päätetty pysytellä lähialueella ja mennä Kotkaan risteilemään Kaunissaareen. OP Kymenlaaksolta saatu avustus on käytetty keväällä ABBA:n konserttilippujen maksuun.

Kymenlaakson lihastautiyhdistys

Kuva on yhdistyksen 30-vuotisjuhlasta v. 2015. 

Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry.

Yhdistys on perustettu v. 2008 Virolahdella. Toiminnan pääasiallinen tarkoitus on lottien kunnioittaminen ja perinteiden vaaliminen. Yhdistys järjestää tilauksesta Lotta -kanttiinipalvelua sekä musiikki- ja lausuntaesityksiä. Yhdistyksellä on oma kenttäkeittiö/soppatykki ja "Kenttäposti"-konttori. Yhdistys järjestää vuosittain useita tilaisuuksia, retkiä ja matkoja, vierailuja vanhojen lottien ja veteraanien luona kotona tai palvelukodeilla sekä tekee yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

OP Kymenlaakson tukirahalla yhdistys järjestää 13.-14.8.2016 Kaakonkulmalla "Lotat Linjalla ja Rajalla" -tapahtuman. Tapahtumaan kutsutaan kaikki maassamme toimivat 26 lottaperinneyhdistystä sekä Suomen Lottaperinneliitto.

Lottaperinneyhdistys

Haminan Seudun Tanssijat ry

Haminan Seudun Tanssijat ry on perustettu v. 1975. Yhdistyksessä voi aloittaa tanssiharrastuksen noin 4-vuotiaasta alkaen, yläikärajaa ei ole. Tarjolla on muun muassa vanhoja tansseja, steppiä, hip hoppia ja nykytanssia. Yhteystiedot: Tanssisali sijaitsee osoitteessa Puistokatu 8, Hamina, puhelin 040 721 4652 ja sähköposti haminanseuduntanssijat@gmail.com

Haminan Tanssijat

OP Kymenlaakson tuki käytetään lasten kevätretkeen. Kuva: Makte Muuri.

Haminanseudun Oloneuvokset ry

Haminanseudun Oloneuvokset ry on eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten yhteisö, jossa on jäseniä on yli 650. Toiminta on monipuolista: liikuntaa, kerhoja ja matkoja. Tietokonekerho on viime aikoina ollut suosittu joten OP Kymenlaakson tukirahalle löytyy siellä käyttöä. Pankkiasioinnit ym. vaatii alan osaamista. Yhdistyksellä on kotisivut, joista löytyy lisätietoa: www.haminanseutu.elakkeensaajat.fi.

Anjala Elää

Anjala Elää -yhdistys on vanhan Anjalan kunnan alueella toimiva kyläyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on elävöittää ja tehdä tunnetuksi Anjalan yrittäjien, yritysten, yhdistysten, muiden yhteenliittymien ja yksityisten toimintaa ja edistää taajaman kehittämistä viihtyisämmäksi ja elävämmäksi elinympäristöksi.

Anjala Elää- yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia vuoden aikana, ja ensi kesänä nyt toista kertaa järjestettävä Ankkapurha Go Go on tämän vuoden suurin satsaus ja tähän myös OP Kymenlaakson tuki tullaan käyttämään. Ankkapurha Go Go on koko perheen ilmainen musiikkitapahtuma, joka järjestetään Ankkapurhan Kulttuuripuistossa 23.7.2016.

 Anjala Elää

Kuva on v. 2014 järjestetystä Ankkapurha Go Go -tapahtumasta, kuvaaja Taina Ahlqvist. 

Valkealan Latu

Valkealan Latu ry on vuonna 1957 perustettu yhdistys. Yhdistys kuuluu Kymi-Vuoksen latualueeseen, ja on Suomen Ladun paikallisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota liikunnallisia kokemuksia ja luonnossa liikkumisen nautintoa vauvasta vaariin. Osallistuakseen yhdistyksen toimintoihin ei tarvitse olla liikunnallinen, vaan jokainen liikkuja huomioidaan omien voimavarojen ja taitojen mukaan. Tärkeintä on positiivinen asenne! OP Kymenlaakso on Valkealan Latu ry:n tärkeä yhteistyökumppani. Yhdistys kiittää OP Kymenlaaksoa tuesta ensiaputaitojen päivittämisessä! Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta saa yhdistyksen nettisivuilta: www.suomenlatu.fi/valkealanlatu

Valkealan Latu

Kuvassa on Valkealan Latu ry:n hallitus.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön