Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Pankin esittely
 
 

Pankin esittely

Helsingin Seudun Osuuspankki on suomalaiseen OP Ryhmään kuuluva, pääkaupunkiseudulla toimiva täyden palvelun pankki. Omistaja-asiakkuus tuli mahdolliseksi myös pääkaupunkiseudulla, kun osakeyhtiöpohjainen Helsingin OP Pankki Oy muuttui osuuspankiksi huhtikuussa 2016. Pankin nimeksi tuli Helsingin Seudun Osuuspankki eli OP Helsinki.

OP Ryhmä

OP Helsinki kuuluu OP Ryhmään, joka on Suomen suurin finanssiryhmä. OP Ryhmä tarjoaa asiakkailleen parhaat keskittämisedut sekä maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden. OP Ryhmän muodostavat noin 180 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken. OPn perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy myös jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Asiakasomisteinen OP Helsinki

OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti osakeyhtiömuotoinen Helsingin OP Pankki Oy muutettiin osuuspankiksi 1.4.2016.

Pankilla on noin 316 000 asiakasta pääkaupunkiseudulla ja 26 henkilöasiakaskonttoria. Henkilöstön määrä on 420. (Tilanne 31.12.2015).

OP Helsinki toimii vähittäispankkitoiminnan ja henkilöasiakkaiden parissa. OP Yrityspankki keskittyy toiminnassaan yritysasiakasliiketoimintaan ja palvelee yritys- ja yhteisöasiakkaita. OP Helsinki kuuluu tytäryhtiönä OP Ryhmän keskusyhteisökonserniin.

Osuuspankin päätösvalta kuuluu omistaja-asiakkaille ja OP Osuuskunnalle (Keskusyhteisö), joita edustaa edustajisto. OP Helsingin edustajiston vaalit järjestetään vuonna 2017. Siihen asti toimii väliaikainen edustajisto. 30 jäsenen edustajistoon on valittu 10 omistaja-asiakkaiden edustajaa. Edustajiston lisäksi osuuspankissa on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi on omistaja-asiakkaiden edustajia.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön