Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Taloudellinen informaatio  >  Avainlukuja
 
 

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän avainlukuja

 

1-6/2017

1-6/2016

Muutos, %

1-12/2016

Tulos ennen veroja, milj. €

583

614

-5,1

1 138

  Pankkitoiminta

338

283

19,5

574

  Vahinkovakuutus

107

120

-11,2

244

  Varallisuudenhoito

93

135

-31,3

226

  Muu toiminta

45

76

-40,7

95

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

108

102

6,1

208

 

30.6.2017

30.6.2016

Muutos, %

31.12.2016

CET1-vakavaraisuus, %

19,1

19,4

-0,3*

20,1

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % **

21,8

22,4

-0,6*

22,7

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %***

145

163

-17*

170

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,06

0,06

0.0*

0,09

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 786

1 682

6,2

1 747

 

 

 

 

 

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita. Katsauskaudella kertaluonteisia eriä olivat arvonlisäverojen palautukset 22 miljoonaa euroa ja korttimaksujen tilitys- ja maksupäätepalveluiden sopimus- ja maksupäätelaitekannan myyntivoitto 18 miljoonaa euroa. Vertailukaudella kertaluonteinen erä oli Visa Europe Ltd:n kaupan tuotto 71 miljoonaa euroa.

 

* suhdeluvun muutos

** 12 kk liukuva

*** Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II -siirtymäsäännöillä.

                                                                                      

OP Ryhmän numeeriset tavoitteet

 

30.6.2017

31.12.2016

Tavoite

Asiakaskokemus, NPS (-100-+100)

 

 

 

      Bränditaso

18,9

22,7

25

      Kohtaamistaso

56

53

70, yli ajan 90

CET1-vakavaraisuus, %

19,1

20,1

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

21,8

22,7

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 596

1 532

Kulutaso 2019 alle 2015 tason

(1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,8

1,7

2,1 (2019)

 

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön