Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Taloudellinen informaatio  >  Velkasijoittajat
 
 

Velkasijoittajat

OP Ryhmä hankkii varoja kansainvälisiltä markkinoilta OP Yrityspankki Oyj:n (ent. Pohjola Pankki Oyj) ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n toimiessa velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoina. Molemmat yhtiöt ovat keskusyhteisö OP Osuuskunnan tytäryhtiöitä. 

OP Yrityspankki Oyj pyrkii tukkuvarainhankinnassaan laajaan hajauttamiseen, jossa riskiä hajautetaan maturiteettiluokittain, vastapuolittain, tuotteittain ja markkina-alueittain. OP Yrityspankilla on 20 miljardin euron Euro Medium Term Note -ohjelma pitkäaikaisten velkainstrumenttien liikkeeseenlaskemiseksi ja 12 miljardin euron Euro Commercial Paper -ohjelma lyhytaikaisten velkainstrumenttien liikkeeseenlaskemiseksi. 

OP Yrityspankin luottokelpoisuutta arvioidessaan luottoluokituslaitokset ottavat huomioon koko OP Ryhmän taloudellisen tilanteen, sillä ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö OP Osuuskunta sekä jäsenluottolaitokset (ml. OP Yrityspankki) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista.

OP Ryhmän kiinnitysluottopankki OP-Asuntoluottopankki Oyj vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja 15 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelmansa alla.

Lisää velkasijoittajainformaatiota koskien OP Ryhmää, OP Yrityspankki Oyj:tä ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:tä löydät englanninkielisiltä sivuiltamme (pohjola.fi).

Viimeksi päivitetty 18.4.2016

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön