Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Vastuullisuus  > Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012
 
 

Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012
"Osuustoiminnalliset yritykset ovat kansainväliselle yhteisölle hyvänä osoituksena siitä, että taloudellisesti kannattava toiminta ja yhteiskuntavastuu voivat kulkea käsi kädessä."

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon

Osuustoimintavuosi_kuva

Osuustoiminnalla on suuri merkitys taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen toteuttajana. Vuotta 2012 vietetään YK:n yleiskokouksen päätöksellä kansainvälisenä osuustoimintavuotena.

Osuustoimintayritykset ovat jäsentensä omistamia ja niiden päätöksenteko perustuu demokratiaan.  Niiden tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen.

Suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana osuustoiminnalla on merkittävä asema. Asukasmäärään suhteutettuna suomalaisissa osuuskunnissa on jäseniä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Suomalaisten osuuskuntien jäsen- eli omistajamäärä on seitsemän miljoonaa.

OP-Pohjolassa arkinen työ on osuustoiminnan juhlaa

Täydellisen finanssipalvelujen paketin tarjoaminen yli 4 miljoonalle asiakkaalle ja yli 1,3 miljoonalle omistajajäsenelle pitää OP-Pohjola-ryhmän työllistettynä joka päivä. Suomalainen osuuspankkitoiminta täyttää 110 vuotta osuustoimintavuoden 2012 keväällä. Toiminta aloitettiin, jotta myös maaseudun vähäväkisillä olisi paremmat taloudelliset edellytykset kohentaa elämisensä laatua. Tämä muodosti lähtökohdan kasvutarinalle, joka jatkuu edelleen.

OP-Pohjola-ryhmän toiminta perustuu pysyviin arvoihin ja jatkuvaan uudistumiseen. Muutoksia ei tehdä muotivirtausten sanelemina, vaan niiden tarkoituksena on aina perustehtävän suorittaminen eli edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Osuustoiminta on yhteinen asia ja osallistumalla sen oivaltaa.

Kansainvälisen osuustoimintavuoden tavoitteet ovat:

  • edistää tietämystä osuuskunnista ja siitä, miten ne hyödyttävät jäseniään ja osallistuvat yhteiskunnallis-taloudelliseen kehitykseen sekä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen

  • rohkaista ihmisiä organisoitumaan osuuskunniksi oma-apu toimenpiteenä taloudellisten tarpeidensa tyydyttämiseksi sekä keinona täysivaltaisuuteen

  • rohkaista hallituksia luomaan menettelytapoja, lakeja ja säännöksiä, jotka kannustavat osuuskuntien muodostamista ja kasvua

  • edistää tietämystä osuuskuntien globaalista verkostosta sekä niiden pyrkimyksistä yhteisöjen rakentamiseen, demokratiaan ja rauhaan.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön