Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Vastuullisuus  >  Ympäristö
 
 

Ympäristövastuu

OPn tavoite on vähentää oman toiminnan ympäristövaikutuksia ja kehittää systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaan liittyviä käytäntöjä sekä edistää ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja työn tekemisessä.

Ympäristövastuu kattaa sekä tuotteiden ja palveluiden että oman toiminnan ympäristövaikutukset. OPlle on tärkeää lisätä asiakkaiden ympäristötietoisuutta sekä tarjota tuotteita ja palveluja, joiden avulla voidaan vähentää koko arvoketjun ympäristövaikutuksia.

Vuoden 2013 aikana OP jatkoi ympäristöasiat huomioon ottavien sijoittamisen, rahoituksen ja vakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä edisti Green Office -järjestelmien käyttöönottoa toimipaikoissaan.

OP Ryhmän hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljestä on muodostunut viime vuosina keskeinen ympäristövastuun mittari. Se auttaa tunnistamaan organisaation vaikutukset ilmaston lämpenemiseen sekä pienentämään kustannustehokkaasti organisaation aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

OPn hiilijalanjäljen laskennassa on noudatettu Maailman luonnonvarojen tutkimussäätiön (World Resources Institute) ja Kestävän kehityksen yritysneuvoston (World Business Council for Sustainable Development) kehittämää Greenhouse Gas Protocol -ohjeistusta, joka edustaa parasta käytettävissä olevaa laskentatapaa organisaatiokohtaisen hiilijalanjäljen laskentaan. OP Ryhmä on arvioinut hiilijalanjälkensä vuosina 2009-2013.

OPn hiilijalanjäljen arvioimisessa suurimmiksi hiilijalanjälkeä aiheuttaviksi tekijöiksi nousivat kiinteistöjen sähkö ja lämpö, paperin kulutus sekä autoilu. Oman toiminnan hiilijalanjälkeen pyrimme vaikuttamaan panostamalla henkilökunnan ympäristöosaamiseen ja Green Office -järjestelmän laajentamiseen. Vuoden 2013 aikana asetettiin uudet tavoitteet OP Ryhmän hiilijalanjäljen pienentämiselle.

WWF:n Green Office

Green Office on WWF Suomen vuonna 2002 kehittämä toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Green Office -sertifikaatti on ollut jo useita vuosia käytössä OP-Pohjolan Helsingin Teollisuuskadun toimipisteissä ja eräissä osuuspankeissa.

OPn tavoitteena on vähentää toimistojen oman toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä ihmisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa arjen ekotekoihin. Toimitilat ovat avainasemassa energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

Lue lisää ympäristövastuusta OPssa

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön