Inloggning

Privatkunder  >  Förmåner  >  Ägarkund
 
 

Bli ägarkund!

Mitt OP, vårt OP. Kooperativa OPs grunduppgift är att skapa välfärd, trygghet och framgång i omvärlden - för sina ägarkunder och tillsammans med dem.

Vaalit_ehdokashankinta_552

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund får du rabatt på banktjänster och försäkringspremier. Du kan också samla OP-bonus för dina ärenden för rent av hundratals euro per år. Då du äger en del av din finländska, lokala bank kan du om du vill delta i din banks beslutsfattande och förvaltning och påverka bankens verksamhet.

Hur stor fördel kunde du få per år? Använd bonusräknaren så får du veta.

Räkna ut din fördel

Bli ägarkund enkelt

Alla våra kunder kan bli ägarkunder och det går enkelt på nätet, på närmaste andelsbankskontor eller via vår OP 0100 0500 telefontjänsten. Ägarkundskapet beviljas av Andelsbanken.

Du blir ägarkund genom att betala en medlemsinsats. Medlemsinsatsen är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut. Om du någon gång avstår från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Du ser hur stor medlemsinsatsen i din bank är genom att via länken nedan gå till ägarkundsanökan.

Bli ägarkund

Som ägarkund gör du din röst hörd i beslutsfattandet och produktutvecklingen

Många andelsbanken ordnar fullmäktigeval 2017. Som ägarkund har du möjlighet att delta i valet till exempel som kandidat. Du kan anmäla dig som kandidat 14.8.-8.9.2017.

Ägarkunderna deltar i hela OP Gruppens beslutsfattande på alla plan.  Också inom produkt- och tjänsteutvecklingen gör sig ägarkundernas röster väl hörda. Försäkra dig om att du är med!

 
Mitt OP, vårt OP

Som ägarkund verkar du för ditt och andras bästa. Tillsammans kan vi göra något stort. Vi har samlat ihop berättelser som våra ägarkunder själva berättar.

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav