Inloggning

Privatkunder  >  Hjälp  >  Respons
 
 

Ge oss kommentarer om våra tjänster och vår verksamhet

Kundresponsen är av högsta vikt för oss. Berätta hurdana erfarenheter du har av OP, så hjälper du oss att utveckla våra tjänster.

Våra kanaler för respons är

I frågor som gäller skadeförsäkringar kan du också kontakta vårt bolags kundombudsmän, om du inte är nöjd med hur ditt ärende har avgjorts. Närmare information om hur man söker ändring i skadeförsäkringsärenden finns här.

Vem behandlar responsen?

Då du ger respons via din andelsbank är banken den som först och främst reder ut frågan. Respons som kommer in via telefontjänsten eller nättjänsten tas emot av vår kundtjänst. Beroende på ärendets art svarar andelsbanken eller vår kundtjänst genast på din kontakt eller förmedlar den vidare till den som kan reda ut frågan.

Hur snabbt får man svar?

Vårt mål är att svara på kundrespons inom 4 dygn. Då vet du hur behandlingen av din respons framskrider.

Externa råd och utredningar

Vår mål är att finna en lösning som du är nöjd med. Om vi inte lyckas med det, kan du vända dig till organ utanför OP Gruppen för att reda ut frågan.

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

Försäkrings- och finansrådgivningens huvuduppgift är att ge råd till kunderna i finansbranschen och bistå dem med utredningar. Byråns tjänster är avgiftsfria.

Kontaktinformation:

Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn (09) 6850 120.

Närmare information på adressen:

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgöranden för tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning, den behandlar endast skriftliga klagomål. Det kostar inget att göra en klagan till nämnden.

Konsumenttvistenämndens kontaktinformation:

Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 029 566 5200.

Närmare information på Konsumenttvistenämnden - Framsidan

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav