Inloggning

Privatkunder  >  Lån  >  Bolåneräknare
 
 

Bolåneräknare

"Nyckeln till dina drömmars hem"

Varför lönar det sig att ta bolån från Andelsbanken?

  • Hos oss får du ett bolån som anpassar sig till din livssituation. Du kan vid behov hålla en amorteringsfri period och spara för kommande inköp vid sidan av lånebetalningen.
  • Till bolånet får du ett återbetalningsskydd som hjälper dig med lånebetalningen, om dina inkomster minskar t.ex. vid arbetslöshet eller sjukledighet. Du kan också skydda ditt lån mot räntehöjningar.
  • Andelsbankens bolån räknas med bland de ärenden som ger OP-bonus. Med OP-bonus betalas t.ex. serviceavgifterna för lånet, Pohjolas försäkringar och OP-Fastighetscentralens förmedlingsprovisioner.

Räkna ut ett lämpligt bolån för dig

e
Jag vill räkna ut lånets
månadsbetalning
tid
Lånetid

Planerad lånetid. Den rekommenderade lånetiden för bolån är högst 20 år. Du kan diskutera med banken om 20 år inte passar dig.

Månadsbetalning

Månatlig kostnad för det lån du planerar.

Räntesats

Den räntesats som räknaren ger automatiskt är det nuvarande utgångsvärdet för räntan på bolån (12 mån. euribor + kundvis marginal). Du kan ändra räntesatsen och pröva hur en ränteändring påverkar lånet.

Räntan på lånet preciseras i den offert som du får på basis av låneansökan.

Riktgivande kalkyl
e/mån.
Månadsbetalning
år
Lånetid
0
Förbered dig på risker med återbetalningsskydd för kredit

Beräkning för återbetalningsskyddet misslyckades. Försök igen.

0 e/mån. Månadsbetalning för det tryggade lånet totalt:

+ e
Det kan samlas OP-bonus under det första året

En ägarkund, som har bank- och/eller försäk-ringsärenden som berättigar till OP-bonus.

Med ärenden avses summan av t.ex. lån, besparingar och placeringar samt inköp som betalats med Visa Credit-funktionen. Till ärenden räknas också försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Med OP-bonus betalas bankserviceavgifter, t.ex. serviceavgifterna för lån. Bonus används också för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon samt OP-Fastighetscentralens provisioner.

OP-bonus har för det första året räknats enligt de bonusregler som gäller för närvarande. I uträkningen har beaktats dina månadsbetalningar för det första året.

Bibehållen annuitet Amorteringssätt:

Bibehållen annuitet. Månadsbetalningen hålls oförändrad, men lånetiden kan ändras då räntorna ändras.

Effektiv ränta:

Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i den offert som du får på basis av din låneansökan.

I den här kalkylen har som kreditkostnader använts 0,40 % av kreditbeloppet som expeditionsavgift (minimum 250,00) och en lånebetalningskostnad på 2,20 euro.

e Den uppskattade totala kostnaden:

Anger hur mycket återbetalningen av lånet skulle kosta med kostnader och avgifter enligt de uppgifter du gett.

Ansök om lån

Den här lånekalkylen är endast riktgivande. Räntan på lånet och de övriga villkoren preciseras i den låneoffert som du får på basis av din låneansökan.

Lånebelopp: {{paaoma}} e
Återbetalningsskyddets omfattning: {{kattavuus}} e
Premie: {{kkmaksu}} e/mån.
{{pvmaksu}} e/dag

Du kan försäkra högst 200 000 euro av lånet, försäkringens månadsersättning är högst 1 500 euro och försäkringstiden högst 30 år. Om din kredit är större, hjälper din bank dig välja ett lämpligt skydd.

{{min}}
{{med}}
{{max}}

Återbetalningsskydd

Personer som försäkras

en
två

Den försäkrades ålder

De försäkrades ålder

För att få försäkringen måste den försäkrade vara 18-59 år.

Det omfattande återbetalningsskyddet täcker låntagarens största risker:

  • Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet - hjälper med månadsbetalningarna.
  • Skydd vid bestående men till följd av olycksfall och vid dödsfall - återbetalar den återstående försäkrade krediten.

Ta ett steg mot din dröm

Det lönar sig att fylla i ansökan om bolån direkt, också om du inte ännu vet t.ex. exakt hur mycket den nya bostaden kostar. Den ansökan du fyller i på nätet är endast en offertbegäran - den binder dig inte till att ta något lån. När du har sänt ansökan kontaktar vi dig senast den följande bankdagen.

Du kan också boka tid till ett möte, så fortsätter vi per telefon, genom ett videomöte eller vid ett personligt möte. Ta kontakt, så börjar vi tillsammans förverkliga dina bostadsdrömmar!

Sök bolån och underteckna låneavtalen elektroniskt

Nu kan du underteckna nya låneavtal elektroniskt – till och med hemma i soffan! Om du vill kan du sköta låneförhandlingarna och underskrifterna från början till slut på nätet. Du behöver komma till kontoret först i samband med själva köpslutet. Den elektroniska signeringen gör du med dina nätbankskoder. Bolånet beviljas av Andelsbanken.

Totalräntan på bolånet består av en referensränta och bankens avgift för lånet (marginalen). Om du som referensränta för ditt bolån väljer t.ex. 12 mån. euribor, vet du alltid exakt hur stor totalräntan på ditt lån är ett år framåt.

Lånetiden, amorteringssättet och månadsbetalningen avtalas så att de passar dig. De vanligaste amorteringssätten är bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Månadsbetalningen borde vara högst 35 procent av dina månatliga nettoinkomster, och du borde också klara av en räntehöjning. Månadsbetalningen borde dimensioneras så att du vid sidan av den månatligen kan sätta undan ett lämpligt belopp för kommande behov.

För lånet behövs en säkerhet som tryggar återbetalningen. Den bostad som köps täcker största delen av lånet (vanligen 70 %). För resten kan det behövas tilläggssäkerhet.

Det finns olika tilläggssäkerhetsalternativ för bolån. Som tilläggssäkerhet kan du ansöka om Andelsbankens kreditgaranti, statsborgen eller utnyttja en säkerhet som ställs t.ex. av dina närstående, såsom en bostad. Säkerheten kan senare bytas ut, t.ex. om den bostad som utgjort säkert säljs.

  1. Andelsbankens kreditgaranti, max. 25 000 e/person. För kreditgarantin betalas en årsavgift, och för betalningen av den används OP-bonus.
  2. Statsborgen, för max. 85 % av bostadens pris. Borgensbeloppet högst 50 000 e/bostad. För statsborgen betalas en engångsavgift då lånet tas ut.
  3. Säkerhet som ställs av dina närstående, t.ex. en bostad eller annan förmögenhet

Under en lång lånetid kan allt möjligt hända. Vid oväntade och svåra förändringar i livet, t.ex. sjukdom, arbetslöshet eller lånepartnerns död, klarar du dig ekonomiskt om du har förberett dig på dem.

återbetalningsskyddet täcker låntagarens största risker. Det består av två alternativ:

  • Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet – hjälper med månadsbetalningarna.
  • Skydd vid bestående men till följd av olycksfall och vid dödsfall – återbetalar den återstående försäkrade krediten.

Du kan teckna återbetalningsskydd som individuellt skydd eller som parskydd med din lånepartner.

Du kan förbereda dig på räntestegringar genom att avtala t.ex. om en period med fast ränta eller om ett räntetak.

Livssituationen kan förändras på ett sätt som inverkar på lånebetalningen.

Situation Lösning

Förändringar i livssituationen, hemmets eller familjens inköp

Spara vid sidan av lånebetalningen

Konsumentkredit

Egendomsskador

Pohjolas Måttskydd

Lånebetalningsproblem

Minska månadsbetalningen

Amorteringsfrihet

OP-Fastighetscentralen säljer din bostad

Be vår fastighetsmäklare komma på besök redan då du först börjat drömma om att byta bostad. Vi hjälper dig att planera en lämplig tidtabell för försäljningen av den nuvarande bostaden och köpet av den nya. Då din nuvarande bostad sätts till försäljning, löper planerna för finansieringen och försäkringen av det nya hemmet smidigt och tidtabellen håller.

»Ta kontakt (opkk.fi)

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav