Inloggning

Privatkunder  >  Lån  >  Räntor och avgifter
 
 

Räntor och avgifter

Lånekostnaderna består av den ränta och marginal som du valt samt av kostnader i anslutning till debiteringen. Räntorna på bolån är avdragsgilla i beskattningen, vilket minskar ränteutgifterna avsevärt.

Räntealternativ

Eftersom ränteutvecklingen under lånetiden inte är känd på förhand kan man inte med säkerhet säga vilket räntealternativ som sist och slutligen är det förmånligaste. Å andra sidan är det sannolikt att de ekonomiska skillnaderna mellan olika räntealternativ jämnar ut sig då lånetiden är lång.

Marginalen är bankens andel av räntan

Med marginalen täcker banken bland annat sina rörelsekostnader och den risk som beviljandet av krediten medför.

I lån med säkerhet, såsom bolån, är marginalen kundspecifik och beror bland annat på hurdana säkerheter som ställs för krediten, kredittagarens betalningsförmåga och kundförhållande i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter.

Krediter utan säkerhet, t.ex. Flexkredit och Specialkredit, har däremot alltid samma marginal.

Den effektiva räntan omfattar alla lånekostnader

Utöver räntan tas avgifter ut för uttag och skötsel av lånet. Den så kallade effektiva räntan innehåller alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Med den kan du jämföra hur förmånliga olika krediter är.

Beräkningen av den effektiva räntan baserar sig på räntorna vid beräkningstidpunkten. Då man jämför priset på olika krediter är det viktigt att de beräkningar som man jämför baserar sig på samma tidpunkt.

Då du jämför låneofferter från olika banker lönar det sig att komma ihåg att du får OP-bonus för lån i OP Gruppen. OP-bonus beaktas inte då den effektiva räntan beräknas, men de kan sänka lånekostnaderna avsevärt. Bonus används för lånebetalningskostnaderna och till exempel för att betala hela hemförsäkringen.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav