Inloggning

Privatkunder  >  Sparande och placering  >  Försäkringssparande
 
 

Försäkringssparande

Uppföljning och skötsel av din försäkring

Du kan följa upp och sköta din försäkring också på nätet. Logga in via länkarna nedan.

För andelsbankens kunder är försäkringstjänsterna en del av tjänsten op.fi.

Om du är kund i en annan bank kan du följa upp och sköta din försäkring i den nya E-tjänsten för försäkringssparande. Du loggar in i den med din banks nättjänstkoder.

Mer om försäkringssparande

Försäkringssparande lämpar sig för långsiktigt och flexibelt sparande, såsom pensionssparande eller annat målinriktat sparande.

Vad har du för nytta av att vara försäkringssparare?

  • Mångsidiga möjligheter att sprida dina besparingar på olika placeringsobjekt.

  • Ett stort urval placeringsobjekt. 

  • I nättjänsten kan du byta placeringsobjekt inom försäkringen avgiftsfritt.

  • Du betalar skatt på försäkringens avkastning först då du tar ut besparingar.

  • Du väljer förmånstagare till din försäkring och kan när som helst byta förmånstagare.

  • Pensionsförsäkringspremier är avdragsgilla i beskattningen upp till 5 000 euro.

Besparingarna behändigt under ett paraply

Försäkringssparandet är som ett paraply under vilket du kan samla olika placeringsobjekt och i nättjänsten fritt flytta dem från objekt till objekt utan kostnader. Placeringsobjektens avkastning beskattas inte vid byte av placeringsobjekt. Du betalar skatt på avkastningen på din försäkring först när du tar ut avkastning på ditt konto.

Börja spara regelbundet redan i dag. Kontakta din andelsbank.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Kundbetjäningen i försäkringsärenden sköts av andelsbankerna som fungerar som ombud för försäkringsbolaget.

Leima_sv

Till ärenden som ger OP-bonus räknas t.ex.
VakanenFörsäkringsbesparingar

>Vem får OP-bonus? 

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav