Inloggning

Privatkunder  >  Sparande och placering  >  Masslåneräknare
 
 

MSB-räknare

MSB-räknaren räknar ut masskuldebrevets kurs och avkastning. Det skall vara minst 360 dagar mellan valuteringsdagen och återbetalningsdagen. Uppge datum i formen dd.mm.åååå

Lånets återbetalningsdag:
Följande räntedag:
Placeringens valuteringsdag:
Nominell ränta:
 %
Nominellt kapital:
 euro
Ränteräkningsgrund:
Betalning av räntor:

Ge kurs eller avkastning
Kurs:
Avkastning:
 %
 
 
 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav