Inloggning

Privatkunder  >  Sparande och placering  >  OP-Private
 
 

OP Private

Hos oss har du tillgång till hela OP Gruppens erfarenhet och tjänster. Du får individuella och heltäckande tjänster som beaktar din livssituation och dina behov - säkert och ansvarsfullt.

OP-private_kuva2

Vi erbjuder
  • Smidig vardag

  • Alla tjänster under samma tak

  • Individualitet

  • Utvidgade produkthelheter

  • Regelbunden kontakt

Vår företagaranda och framåtblickande attityd har i flera år gjort oss till en prisbelönad inhemsk Private-bank. Enligt det nyaste erkännandet från den inom bank- och finansbranschen ansedda tidskriften Euromoney har OP Private Finlands bästa Private Banking-tjänster.

Med samma attityd sköter vi också dina ärenden. Din privata kapitalförvaltare och våra experter inom olika branscher ser till att allt som gäller din och dina närmastes ekonomi och välbefinnande är i bästa möjliga händer.

Intresserad?

Boka tid till närmaste Andelsbank eller ring avgiftsfritt till numret 0800 02441.

Leima_sv

Till ärenden som ger OP-bonus räknas t.ex.


Vakanen de flesta fonderna
Vakanen pensions- och försäkringsbesparingar
Vakanen medel på konton

OP-bonus används bl.a. för kapitalförvaltningsprovisioner, skötselkostnader och uttagsprovisioner för individuella fondförsäkringar samt för förvarsprovisioner för inhemska och utländska värdeandelar och värdepapper. Med bonus betalas dessutom bl.a. juridiska tjänster.

>Vem får OP-bonus? 

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav