op.fi

Sulje
 

Katoamisilmoitukset

Kortit

Jos korttisi tai tunnuslukusi katoavat tai varastetaan, soita heti Sulkupalveluun 020 333 (24 tuntia/vrk)

Ulkomailta: + 358 20 333 (varanumero ulkomailta soitettaessa +358 800 1 2400).

Henkilötunnus riittää kortin sulkemiseen.

Ota myös yhteys myös Osuuspankkiisi sekä poliisiin, jos kyseessä on varkaus.

Verkkopalvelutunnukset

Jos verkkopalvelutunnuksesi 

  • katoavat

  • varastetaan tai

  • epäilet, että laitteessa, jolla olet käyttänyt OP-verkkopalvelua, on haittaohjelma

soita heti Sulkupalveluun 020 333 ( 24 tuntia/vrk).  

Ulkomailta: +358 20 333.

Ole yhteydessä myös  Osuuspankkiisi sekä poliisiin, jos kyseessä on varkaus tai verkkopalvelutunnusten väärinkäytös.

Yritysten Kassanhallintapalvelun tunnuksien katoaminen

Ota yhteys sopimuksen tehneeseen osuuspankkiin. Tunnukset lukitaan pankissa.