op.fi

Stäng
 

Ring oss

Tjänster för privatkunder
Bank- och försäkringsärendentfn 010 253 0022
I den svenskspråkiga telefontjänsten OP 010 253 0022 får du personlig betjäning mån-fre kl. 9-16.
Finskspråkiga bankärendentfn 0100 0500
 Servicenummret till finskspråkiga bankärenden OP 0100 0500 mån-fre kl. 8-22 och lör kl. 10-16.
Finskspråkiga försäkringsärendentfn 0303 0303
 Servicenummret till finskspråkiga försäkringsärenden OP 0303 0303 mån-fre kl. 8-22 och lör kl.10-16.
Tjänster för företag
Betalningsrörelsetjänster och försäkringsärendentfn 010 253 0022
I den svenskspråkiga telefontjänsten OP 010 253 0022 får du personlig betjäning mån-fre kl 9-16.
Finskspråkiga företags- och betalningsrörelsetjänstertfn 0100 05151
 Servicenummret till finskspråkiga företags- och betalningsrörelsetjänster OP 0100 05151 mån-fre kl. 8-22.
Finskspråkiga försäkringsärendentfn 0303 0303
Servicenummret till finskspråkiga försäkringsärenden OP 0303 0303 mån-fre kl. 8-22 och lör kl. 10-16.

I andra bankärenden som gäller företag, vänligen kontakta det kontoförande kontoret.

Våra kundsamtal bandas i säkerhetssyfte.

OP Gruppens telefonväxel

tfn 010 252 010

Samtalsavgifter
  • För samtal till den finskspråkiga telefontjänsten OP 0100 0500 tar vi ut en normal lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt operatörens tariff.

  • OPs telefontjänst 010 253 0022 och andra OP Gruppens 010-nummer:

    • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min, för samtal från en fast anslutning

    • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min, för samtal från en mobilanslutning 
  • Andelsbankens företags- och betalningsrörelsetjänster: lna/msa