op.fi

Stäng
 

Nättjänstkoderna spärrade - Vad ska jag göra då mina nättjänstkoder har spärrats?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, har du fått ett meddelande om det i OP-nättjänsten. I meddelandet ser du när koderna frigörs (datum och klockslag). Koderna frigörs om 24 timmar. Du kan aktivera koderna snabbare genom att personligen besöka Andelsbankens kontor.

Om meddelandet inte innehåller någon information om när koderna frigörs, ska du besöka Andelsbankens kontor personligen. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis.

I oklara fall ska du genast kontakta din bank eller telefontjänsten 010 253 0022 (vardagar kl. 9-16, 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.).

Om du misstänker att dina nättjänstkoder kan ha kommit i utomståendes händer, ska du genast spärra dina koder genom att ringa telefontjänsten eller Spärrtjänsten +358 20 333 (24 h/dygn).