op.fi

Stäng
 
 

Fakturering och betalning

Privatkunder: Frågor 1-8 - Företagskunder: Frågor 1-7

1. Jag vill ändra på betalningsintervallen för mina fakturor. Vad ska jag göra?
2. Jag fick en faktura för Måttskyddsavtalet. Hur vet jag vilka försäkringar det här avtalet omfattar?
3. Jag betalar premien i 12 poster. En ändring har gjorts i avtalet och jag har mottagit de nya fakturorna. Vilka fakturor ska jag betala och måste jag själv annullera räkningar i min nätbank?
4. Varför har min premie ändrats jämfört med föregående år?
5. Jag behöver betalningstid för premien. Lyckas det?
6. Jag har inte betalat min faktura och försäkringen har upphört. Jag vill att min försäkring åter sätts i kraft. Vad ska jag göra?
7. Fakturor - Jag fick flera fakturor, vilken ska jag betala?
8. Elektronisk försäkringspost - Vad ska jag göra då jag inte vill ha pappersräkningar eller försäkringsbrev per post?
Företagskunder
1. Jag vill ändra på betalningsintervallen för mina fakturor - vad ska jag göra?
2. Jag har fått en faktura på en försäkring för företaget. Hur vet jag vilken försäkring fakturan gäller?
3. Varför har min premie ändrats jämfört med föregående år?
4. Jag behöver betalningstid för premien - lyckas det?
5. Jag har inte betalat försäkringsfakturan för mitt företag och försäkringen har upphört. Jag vill att min försäkring åter sätts i kraft. Vad ska jag göra?
6. Jag fick flera fakturor, vilken ska jag betala?
7. Att ta emot e-fakturor - Hur kan jag ta emot försäkringsfakturor för mitt företag som e-fakturor?

1. Jag vill ändra på betalningsintervallen för mina fakturor. Vad ska jag göra?

Du kan ändra på betalningsintervallen genom de uppgifter som finns om försäkringen i Nättjänsten för försäkringar eller genom att ringa kundtjänsten. Ändringen av betalningsintervallen träder i kraft från ingången av följande försäkringsperiod. Faktureringen av Måttskydds- och Bilskyddsavtal kan göras i 1, 2, 3, 4 eller 6 poster, och om du betalar med e-faktura också i 12 poster. Du kan också bestämma den månatliga förfallodagen.

2. Jag fick en faktura för Måttskyddsavtalet. Hur vet jag vilka försäkringar det här avtalet omfattar?

Från fakturan ser du vilket Måttskyddsavtal fakturan gäller. Försäkringsavtalets innehåll framgår av försäkringsbrevet. Om du mottar din försäkringspost elektroniskt, ser du behändigt försäkringsbreven i Eget arkiv i Nättjänsten för försäkringar. Via Nättjänsten för försäkringar kan du ta i bruk den elektroniska försäkringsposten.

3. Jag betalar premien i 12 poster. En ändring har gjorts i avtalet och jag har mottagit de nya fakturorna. Vilka fakturor ska jag betala och måste jag själv annullera räkningar i min nätbank?

På grund av den ändring som gjorts i avtalet bildas fakturorna för försäkringsperioden på nytt. Alla fakturor som du mottar efter ändringen ska du betala på normalt sätt. Den som är e-fakturakund hos Nordea Bank ska själv avlägsna annullerade e-fakturor från nätbanken, eftersom Nordea inte handlägger annulleringar av e-fakturor.

4. Varför har min premie ändrats jämfört med föregående år?

Många faktorer inverkar på premien, exempelvis:

 • bonusförlust

 • ändringar i skadekostnaden för vissa försäkringar

 • ändring av försäkringsställe

 • försäkringstagarens / den försäkrades ålder

 • en adressändring kan också inverka på premien för fordon.

5. Jag behöver betalningstid för premien. Lyckas det?

En begäran om betalningstid för en faktura/flera fakturor kan du göra genom att sända ett nätmeddelande eller genom att ringa telefontjänsten. Extra betalningstid ges för högst 30 dagar framåt från förfallodagen och för den tiden uppbärs alltid dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan uppbärs med följande faktura.

6. Jag har inte betalat min faktura och försäkringen har upphört. Jag vill att min försäkring åter sätts i kraft. Vad ska jag göra?

Kontakta OP med ett nätmeddelande eller genom att ringa telefontjänsten. Vi berättar om du får försäkringen / avtalet på nytt ikraft och på vilka villkor.

7. Fakturor - Jag fick flera fakturor, vilken ska jag betala?
 1. Om du har fått flera fakturor, ska du se efter vilken period debiteringen gäller.

 2. Om räkningarna gäller samma period (faktureringsperiod), ska du uppe på räkningen kontrollera när räkningen har sänts och betala den räkning som har sänts senast.

 3. Om räkningarna gäller olika perioder (faktureringsperioder), ska alla räkningar betalas.

8. Elektronisk försäkringspost - Vad ska jag göra då jag inte vill ha pappersräkningar eller försäkringsbrev per post?

Beställ en e-faktura i din nätbank, så får du din försäkringsfaktura som en e-faktura direkt till din nätbank.
 
Via Nättjänsten för försäkringar kan du ta i bruk den elektroniska försäkringsposten. Samtliga handlingar sparas automatiskt i Eget arkiv och du får ett meddelande om ankomna försäkringshandlingar till din e-post eller mobiltelefon på det sätt som du har valt. Din tidigare försäkringspost finns alltid tillgänglig i Eget arkiv och du kan skriva ut den.

Företagskunder
1. Jag vill ändra på betalningsintervallen för mina fakturor - vad ska jag göra?

Du kan ändra på betalningsintervallen i E-försäkringstjänsterna för företag genom att sända en kompletterande redogörelse för försäkringen i fråga eller genom att ringa kundtjänsten. Ändringen av betalningsintervallen träder i kraft från ingången av följande försäkringsperiod, om en eller flera poster har betalats av premien för innevarande försäkringsperiod.

2. Jag har fått en faktura på en försäkring för företaget. Hur vet jag vilken försäkring fakturan gäller?

På fakturan ser du vilket försäkringsavtal fakturan gäller. Försäkringsavtalets innehåll framgår av försäkringsbrevet. Du får ett nytt försäkringsbrev alltid vid övergången till en ny försäkringsperiod.

3. Varför har min premie ändrats jämfört med föregående år?

Det finns flera faktorer som inverkar på en ändring av premien. Egna eventuella bonusförluster och ändringar i skadekostnaden för försäkringsgrenar påverkar premierna.

Andra faktorer är exempelvis förändringar i företagets omsättning, företagets ålder, företagets bransch, företagets riskklass, företagets lönesumma eller i företagets andra uppgifter samt förändringar i försäkringsobjektet, förändring i åldern, placeringen, egenskaperna eller försäkringsstället hos försäkringsobjektet eller en del av ett sådant. Dessutom kan byggkostnads- och partiprisindex inverka på premien.

4. Jag behöver betalningstid för premien - lyckas det?

En begäran om betalningstid för en faktura / flera fakturor kan du göra genom att sända ett nätmeddelande, sända e-post till adressen yrityspalvelu(a)op.fi eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 253 0022. Numret till A-Försäkring är 0304 0506. Extra betalningstid ges för högst 30 dagar framåt från förfallodagen och för den tiden uppbärs alltid dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan uppbärs med följande faktura.

5. Jag har inte betalat försäkringsfakturan för mitt företag och försäkringen har upphört. Jag vill att min försäkring åter sätts i kraft. Vad ska jag göra?

Det är möjligt att sätta försäkringen i kraft under vissa förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är att premien har betalats i sin helhet. Om också övriga förutsättningar uppfylls, träder försäkringen i kraft dagen efter att premien betalats.

Kontakta OP med ett nätmeddelande via E-försäkringstjänsterna för företag, genom att sända e-post till adressen yrityspalvelu(a)op.fi eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 253 0022.

6. Jag fick flera fakturor, vilken ska jag betala?
 1. Om du har fått flera fakturor, ska du se efter vilken period debiteringen gäller.

 2. Om fakturorna gäller samma period (faktureringsperiod), kontrollera uppe på fakturan när den har sänts, och betala den faktura som har sänts senast.

 3. Om fakturorna gäller olika perioder (faktureringsperioder), ska alla fakturor betalas.

I fordonsförsäkringar kan det för samma period finnas fler än en grundad faktura. Om det för en fordonsförsäkring för samma period har kommit flera fakturor som har olika fakturanummer, ska alla fakturor betalas. Av fakturor med samma fakturanummer ska endast den senaste ändringsfakturan betalas.

7. Att ta emot e-fakturor - Hur kan jag ta emot försäkringsfakturor för mitt företag som e-fakturor?

Du kan meddela ditt företags e-fakturaadress och operatörskod per e-post till adressen
verkkolasku(a)op.fi. Vi sänder därefter de följande fakturorna för försäkringarna för ditt företag elektroniskt. Övrig post som försäkringsbrev sänder vi till ditt företags postadress. Om ditt företag inte ännu har en nätfakturaoperatör, kan du ingå det här avtalet också på banken.