op.fi

Stäng
 

Tilläggsbekräftelsen av betalningar fungerar inte - Har du fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen av betalningar?

Om du vill byta det telefonnummer som du har anslutit till tilläggsbekräftelsen av betalningar, ska du först ta bort det gamla numret från tilläggsbekräftelsen via Privatkunder > Mina uppgifter > Mina kontaktuppgifter > Bankärenden > Tilläggsbekräftelse av betalningar > Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort telefonnumret från tilläggsbekräftelsen av betalningar genom att i nättjänsten ge det nyckeltal som motsvarar ordningstalet i textmeddelandet.

När du har tagit bort telefonnumret kan du lägga till ett nytt telefonnummer till tilläggsbekräftelsen av betalningar via Privatkunder > Mina uppgifter > Mina kontaktuppgifter > Bankärenden > Tilläggsbekräftelse av betalningar > Anslut telefonnummer till tilläggsbekräftelsen av betalningar.

Om du inte längre använder telefonnumret, ska du kontakta din andelsbank eller ringa den finskspråkiga OP 0100 0500 telefontjänsten.