Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Vaasan Osuuspankin teki hyvän tuloksen digitalisaation aikakaudella
 
 

Vaasan Osuuspankin teki hyvän tuloksen digitalisaation aikakaudella

15.2.2017

Vuosi 2016 oli suotuisa Vaasan Osuuspankille. Myös kuluvaan vuoteen pankki suuntaa katseensa luottavaisena. Korkokate laski vuonna 2016 jonkin verran matalan korkotason ja edelleen jatkuneen kovan kilpailun takia. Palkkiotuotot nousivat huomattavasti vuoden aikana ja tämä vaikutti tulokseen positiivisesti. Korkotaso pysyi ennätyksellisen alhaalla.

 Vuoden 2016 liikevoitto, 6,8 miljoonaa euroa, oli pienempi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 se oli 11,0 miljoonaa euroa. Tulosheikennys johtui lähinnä siitä, että pankilla oli vuonna 2015 useita kertaluontoisia eriä. Tätä taustaa vasten toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta hyvänä. Se olisi vuoden 2015 tasolla, mikäli kertaluontoiset erät siivottaisiin pois.

Henkilöasiakkaiden luotonkysynnän vuosi

 Suomen talous oli epävakaa suuremmaksi osaksi vuotta 2016. Vuoden loppua kohden tunnelma oli hiukan positiivisempi, mikä toivottavasti jatkuu myös kuluvana vuonna. Etenkin henkilöasiakkaiden luotonkysyntä oli vilkasta. Yritysasiakkaiden parissa lähinnä rakennus- ja korjausprojektit tarvitsivat luottoja tasaisella vauhdilla.

 Asuntolainojen kysyntä lisääntyi vuoden aikana, sillä henkilöasiakkaiden usko tulevaan oli vahva. Kysyntään vaikutti suotuisasti myös euriborkorkojen pysyminen matalana.

 - Korot pysyvät luultavasti poikkeuksellisen alhaisina vielä vuoden 2017 ajan, mikä on asiakkaiden etu. Suosittelen tosin, että asiakkaamme, joilla on asuntolainaa, ottavat jonkinlaisen korkosuojan tai valitsevat kiinteän koron, sillä matala korkotaso ei jatku ikuisesti, Ulf Nylund sanoo.

 Suhteessa antolainaukseen järjestämättömät saatavat nousivat jonkin verran vuoden aikana, mutta olivat kuitenkin Ulf Nylundin mukaan hyväksyttävällä tasolla. Järjestämättömien saatavien määrä oli vuodenvaihteessa 4,4 miljoonaa euroa ja se oli 0,55 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Nousua vuodesta 2015 oli siten noin 1,0 miljoonaa euroa.

Vakaa kehitys jatkuu

 Pankkitoiminnan volyymi jatkoi kasvuaan ja se oli 1 685 miljoonaa euroa. Kasvua oli 2,5 prosenttia ja se käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan.

 Vuoden aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat ottivat uusia asuntolainoja 82,3 miljoonalla eurolla, mikä on sekä selkeä nousu edellisvuoteen verrattuna (2015: 77,8 milj. e) että pankin uusi ennätys. Asuntolainakanta kasvoi 1,6 prosentilla 442,1 miljoonaan euroon (2015: 424 milj. e). Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 166,7 miljoonalla eurolla, mikä on noin 2,6 miljoonaa euroa enemmän ennätysvuoteen 2015 verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 2,1 prosentilla 785,8 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää hyvänä tuloksena Suomessa ja Euroopassa vallitsevia olosuhteita ja epävarmuutta ajatellen.

 Vuoden 2016 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin noin 165 uutta ASP-tiliä, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 lopussa pankilla oli noin 890 aktiivista ASP-säästäjää.

 Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektori jatkoi positiivista kehitystään vuonna 2016. Kasvu jatkui luotonkysynnän heikkenemisestä huolimatta. Lainakanta kasvoi 5,2 prosentilla ja on nyt 255,1 miljoonaa euroa.

 - Euroopan ja Suomen talouden kasvu oli edelleen varsin hidasta suurimman osan vuotta 2016. Epävarmuus on kuitenkin kääntynyt viime kuukausien aikana heikoksi positiiviseksi kehitykseksi. Uusimpien ennusteiden mukaan vuoden 2017 aikana talous kasvaa 1,8-2 prosenttia. Tällä hetkellä alkuvuosi 2017 näyttää valoisammilta kuin viime vuoden vastaava ajankohta, Ulf Nylund sanoo.

Yli 21 000 omistajajäsentä sai huomattavia etuja

 Hän kertoo, että asiakkaiden määrä kasvoi erityisen hienosti vuoden 2016 aikana: pankki sai kokonaista 1 962 uutta asiakasta. Pankki sai myös 1 227 uutta omistajajäsentä, mikä on uusi ennätys. Omistajajäseniä on nyt Vaasan Osuuspankin 52 000 asiakkaasta 21 757. Omistajajäsenten bonusetujen määrä kasvoi vuoden 2016 aikana ja niiden yhteismäärä joulukuun lopussa oli 2 418 000 euroa, joka oli noin 100 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiakasomistajat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen ja  OP vakuutusmaksuihin.

Vuoden vaihteeseen mennessä asiakasomistajat olivat sijoittaneet 34,2 miljoonaa euroa Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin.

 - Pankki maksaa edelleen erittäin hyvää 3,25 prosentin korkoa asiakasomistajien pankkisijoituksille. Tämä oli yhteensä 1 085 000 euroa vuonna 2016. Syystä voimme sanoa, että tuemme asiakasomistajien arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

 - Kuluneen vuoden aikana annoimme tukemme myös usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle, Vaasan teatterille, Vaasan oopperalle ja yliopistolle. Tukemme määrä oli noin 200 000 euroa. Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen käyttää korkealaatuisia aktiviteetteja, Ulf Nylund sanoo.

Tulevaisuudennäkymiä

 Hänen mukaansa kuluvasta vuodesta tulee hyvin kiinnostava, mikäli talouden kasvu lähtee vauhtiin ja yritykset alkavat investoida sekä palkata työntekijöitä.

 -  Me pankissa uskomme tulevaisuuteen. Olemme vahvistaneet joukkojamme yhdellä lakimiehellä sekä maa- ja metsätalousasiantuntijalla. Tämä, jos mikä todistaa, että Vaasan Osuuspankki uskoo parempaan tulevaan ja uskaltaa panostaa toimintaansa. Tulevina vuosina digitalisaatio on läsnä voimakkaasti, ja se tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja henkilöstöllemme.  Digitalisaatiosta johtuva pankki- ja vakuutustoiminnan rakenneuudistus jatkuu vuoden 2017 aikana.  

Vaasan Osuuspankki lukuina 1-12/2016

Liikevoitto:6,8 milj. e(-38 %)
Korkokate:9,8 milj. e(-3,9 %)
Talletukset:591,6 milj. e(+0,7 %)
Antolainaus:782,7 milj. e(+2,1 %)
Uudet luotot:166,7 milj. e(+3,8 %)
Uudet asuntolainat: 82,3 milj. e(+5,8 %)
Järjestämättömät saatavat:4,4 milj. e(+29,4 %)

Pankkitoiminta:

1 685,0 milj. e(+ 2,5 %)
Palkkiotuotot:7,2 milj. e(+28,5 %)
Hallintokustannukset (sis. henkilöstökustannukset):9,8 milj. e(+3,1 %)
Luottotappiot ja arvonalennukset:743 000 e
Vakavaraisuusaste:33,1 %

 

LISÄTIEDOT


Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön