Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Vaasan Osuuspankki paransi tulostaan jälleen
 
 

Vaasan Osuuspankki paransi tulostaan jälleen

23.8.2017

Vaasan Osuuspankki teki jälleen hyvän kuuden kuukauden tuloksen, joka oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tulosta suurempi. Liiketulos, 5,3 miljoonaa euroa, on myös jonkin verran suurempi kuin vuosien 2014-2016 puolivuotistulos kertaluonteisten erien oikaisun jälkeen.

- Liikevoittoon ei sisälly nyt minkäänlaisia kertaluonteisia eriä, joten se on puhtaasti pankkitoiminnasta syntynyt. Tulos on noin 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuoden vastaavan aikavälin. Tulokselle voidaan antaa arvosanan hyvä plus, toimitusjohtaja Ulf Nylund sanoo.

Vuoden kuusi ensimmäistä kuukautta oli haastava pankille matalan korkotason vuoksi. Viimeisimpien ennusteiden mukaan korkotaso pysyy matalana tämän vuoden ja mahdollisesti myös vuoden 2018 puolella.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pankin korkokate kasvoi hiukan, mikä oli Ulf Nylundin mielestä positiivinen trendipoikkeama. Korkokate oli noin 38 000 euroa suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

- Olemme onnistuneet jopa kasvattamaan tuottoja esimerkillisesti ensimmäisen kuukauden aikana. Samaan aikaan onnistuimme jarruttamaan kustannuskehitystä kauttaaltaan, lukuun ottamatta digitalisoinnin investointeja, minkä vuoksi kustannusten määrä kasvoi kokonaisuudessaan 265 000 eurolla, Ulf Nylund kertoo.

Kustannusten kasvu johtuu ainoastaan kohonneista ICT-kustannuksista (data).

Luotonkysyntä on Nylundin mukaan ollut kevään aikana edelleen vahvaa. Kysyntä oli samassa linjassa vuoden 2016 tason kanssa, jolloin pankin asiakkaat nostivat yhteensä 79,8 miljoonaa euroa (2016: 81,1 milj. e)

- Luotonkysyntä, erityisesti asuntoluottojen kysyntä, oli vilkasta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Hiukan suotuisammilla tulevaisuudennäkymillä on selvästi ollut suuri vaikutus luotonkysyntään.

- Hyvistä numeroista huolimatta ilmassa leijuu tiettyä epävarmuutta maa- ja metsätalouden sekä turkistarhauksen aloilla, joissa eletään melko kovia aikoja tällä hetkellä.

Kevään vilkkaat asuntomarkkinat

Asuntomarkkinoiden toiminta kasvoi reippaasti vuoden alussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana asuntolainoja nostettiin 38,0 miljoonalla eurolla (2016: 40,6 milj. e).

Kesäkuun lopussa asuntolainakantaa oli yhteensä 446,9 miljoonaa euroa, joka on hiukan, 0,4 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Asiakkaat lyhensivät ahkerasti olemassa olevia luottoja, mikä on hyvä asia korkojen ollessa matalana. Tästä seurasi, että asuntolainakanta pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2016. Lisäksi pankki siirsi osan asuntolainakannasta, noin 20 miljoonaa euroa, OP-Asuntolainapankkiin syksyllä 2016. Vaasan Osuuspankin kokonaisantolainaus on kasvanut 12 kuukauden aikana 1,3 prosenttia ja kesäkuun lopussa se oli yhteensä 795,1 miljoonaa euroa.

- Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli toki aihetta huoleenkin, sillä maksuhäiriöisten määrä jatkoi kasvuaan. Toinen huolestuttava suuntaus yhteiskunnassamme on kasvava pelien pelaaminen verkossa. Verkon kautta otetaan niin kutsuttuja VIP-lainoja (kulutusluottoja), jotta pelejä voidaan pelata yhä enemmän. Tästä olen maininnut jo aiemminkin, mutta ilmiö vain jatkuu, Ulf Nylund toteaa huolestuneena.

Hänen mielestään on erityisen tärkeää kaikille lainanottajille ja -antajille, että Suomessa voitaisiin nopeasti ottaa käyttöön niin sanottu positiivinen luottorekisteri. Positiivinen luottorekisteri sisältää tiedot maksuhäiriöistä, mutta myös tietoja lainamääristä ja lainanoton tarkoituksesta. Tällaisia rekistereitä on jo useissa Euroopan maissa.

- Rekisteristä on keskusteltu ahkerasti ja se toteutetaan toivottavasti nopeasti.

Edelleen matalalla pysyvä korkotaso ja Pohjanmaan yhä hyvänä pysynyt työllisyystilanne pitivät luotonkysynnän hyvänä.

- Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että korot voivat pysyä matalina vielä 1-2 vuotta. Korkotilanteen ansiosta myös luottotappiot ovat pysyneet suhteellisen pieninä. Järjestämättömien saatavien määrä pieneni hiukan edellisvuoteen verrattuna, mikä osoittaa selkeästi taloustilanteen kääntyneen parempaan Pohjanmaalla, Ulf Nylund sanoo.

Hänen mukaansa Vaasan OPKK:lla (kiinteistövälitys) oli hyvä ensimmäinen puoli vuotta, ja asuntoja kiinteistökauppa elpyi selkeästi. OPKK teki vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 50-60 prosenttia enemmän kauppoja kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Myös elokuu on ollut aktiivinen kuukausi, jolloin on tehty useita kauppoja. OPKK:n tavoite on toiminnan kasvattaminen Vaasassa ja se on rekrytoinut nyt uusia hyviä meklareita.

- Tämä voi olla hyvä merkki talouden kääntymisestä parempaan suuntaan, Ulf Nylund sanoo.

Tallettaminen polkee paikoillaan

12 kuukauden talletukset kasvoivat 2,54 prosenttia ja niiden määrä oli 597,9 miljoonaa euroa. Matalan korkotason vuoksi tallettajat hakeutuvat yhä enemmän muiden sijoitusinstrumenttien pariin.

Vaasan Osuuspankin asiakkaiden sijoitusrahastoihin sijoittaman pääoman määrä kasvoi huomattavasti pörssikurssien noustua katsauskaudella. Vuoden puolivälissä rahastopääomien markkina-arvo oli 110,0 miljoonaa euroa, joka oli 18,4, prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yli 20 000 omistajajäsentä

Uusien omistajajäsenten määrä kasvoi varsin hienosti vuoden alussa ja asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa 22 430.

- Tämä on vahva todiste siitä, että Pohjanmaalla arvostetaan suomalaista omistusta ja paikallista päätöksentekoa, Ulf Nylund sanoo.

Pankin omistajajäsenet saivat bonusetuja ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,45 miljoonalla eurolla. Tästä summasta käytettiin 679 000 euroa vakuutusmaksujen maksamiseen.

Yritysluottojen kysyntä kasvoi

Yrityslainakanta kasvoi katsauskaudella kysynnän lisäännyttyä jonkin verran. Lainakanta kasvoi 6,65 prosenttia ja se oli 30.6. yhteensä 264,6 miljoonaa euroa.

- Aiomme jatkaa kunnianhimoisesti pankin markkinaosuuden kasvattamista, missä onnistuimmekin hyvin vuoden alun aikana. Olemme edelleen tarkkoja luotonannossa ja kiinnitämme erityishuomiota esimerkiksi yrityksen reittaukseen ja tulevaisuuden näkymiin, Ulf Nylund sanoo.

Automatisaatio lisääntyy

Rahoitussektori käy läpi parhaillaan huomattavaa, yhä tulevina vuosina jatkuvaa digitalisaatiosta johtuvaa rakennemuutosta.

- Lähivuosien kehitys lisää automatisaatiota yhä edelleen. Useimmat pankkisektorilla toimivat työskentelevät tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa ja sitä mukaa hallinnon työpaikat vähenevät. Kehitys tuo muassaan toisaalta myös uusia mahdollisuuksia ja panostuksia. Me uskomme digitalisaatioaallosta huolimatta, että asiakaspalvelua tarvitaan jatkossakin, minkä tahansa palvelukanavan asiakas valitseekin ja että osaamista ja erikoistumista tarvitaan, Ulf Nylund korostaa.

Tulevana syksynä Vaasan Osuuspankki järjestää edustajiston vaalin. Tuolloin valitaan 50 jäsentä pankin edustajistoon. Pankin omistajajäsenillä on siten mahdollisuus asettua ehdokkaaksi sekä vaikuttaa äänestämällä marraskuussa järjestettävissä vaalissa.


Vaasan Osuuspankki lukuina 1-6/2017

Liikevoitto:5,3 milj. e(+39,5 %)
Korkokate:4,9 milj. e(+0,76 %)
Hallintokustannukset:5,2 milj. e(+5,3 %)
Luottojen arvonalennukset:-8 650 e
Järjestämättömät saatavat:4,1 milj. e(-17,71 %)
Vakavaraisuusaste:33,49 %
Talletukset:597,9 milj. e(+2,54 %)
Antolainaus:795,1 milj. e(+1,28 %)
Uudet luotot:79,8 milj. e(-2,56 %)

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 010 256 3728

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön