OP yleiskuva digitaalisuus

Fakturering

Fakturering av OP-Visa-kredit

Debit-transaktionerna debiteras ditt konto inom några dagar och du ser dem på ditt kontoutdrag. På credit-transaktionerna får du en faktura en gång per månad. Byt ut pappersfakturan till en behändig e-faktura när du har fått den första fakturan.

Uppdatera kortuppgifterna i tjänster

Använder du parkeringsappar eller direktdebiteringstjänster såsom Netflix eller Spotify? Ha du sparat uppgifterna för ditt gamla kort i appbutiken?

Om du svarade ja, ska du komma ihåg att uppdatera uppgifterna för ditt nya kort i de direktdebiteringstjänster som du anlitar. Uppgifter som ändrats är det 16-siffriga kortnumret, kortets giltighetstid samt den tresiffriga säkerhetskoden. Kortets giltighetstid ser du på kortets framsida. På kortets framsida ser du också kortnumret som är avsett för credit-användning. Säkerhetskoden i anslutning till det finns på kortets frånsida till höger om namnteckningspanelen. Debit-kortnumret finns på kortets frånsida och säkerhetskoden som motsvarar det följer direkt efter kortnumret.

Genom att uppdatera kortuppgifterna i tjänsterna försäkrar du dig om att de tjänster som är viktiga för dig inte avbryts då kortet byts. Handla genast så att du kan njuta av tjänsterna oavbrutet!