Ägarkund Plus-tjänsten

Smidigare betjäning och det bästa stödet för din ekonomi

 

Vi erbjuder Ägarkund Plus-tjänsten till andelsbankens ägarkunder som använder våra bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt sätt. Du får en smidigare vardag och hör till de första som får de bästa förmånerna.

Ägarkund Plus-tjänsten

  1. Egen kontaktperson

Du får stöd för att öka din förmögenhet och råd för att trygga din ekonomi. Du har en egen kontaktperson i din andelsbank. Hen stöder och vägleder dig för att du ska nå dina ekonomiska mål och öka din förmögenhet.

  1. Snabb betjäning i chatten och per telefon

Du får snabb betjäning alltid när du kontaktar oss via chatten eller per telefon.

  1. Snabb behandling av lån med säkerhet

Du sköter också dina låneärenden med oss snabbare än tidigare. Vi behandlar din ansökan om ett lån med säkerhet snabbare än vanligt. Dessutom sköter samma expert hos oss ditt låneärende från början till slut. 

Hur får jag Ägarkund Plus-tjänsten?

Du får Ägarkund Plus-tjänsten då du är ägarkund i andelsbanken och har produkter och tjänster i OP Gruppen för minst 150 000 euro, lånen medräknade, eller placeringar i fonder och aktier för minst 50 000 euro.

Dessutom har du minst tre av följande:

  1. Dagliga banktjänster: brukskonto, OP-Visa-betalkort och OP-nättjänstavtal
  2. Lån, till exempel bolån eller studielån hos OP Gruppen
  3. Placeringar, minst en produkt för fond-, placerings- eller försäkringssparande frånsett Avkastningsandelen
  4. Du är preferenskund hos Pohjola Försäkring (du blir preferenskund när du har försäkringar ur tre olika kategorier)

Kom ihåg att du får du de bästa förmånerna som ägarkund!

  1. Endast ägarkunder samlar OP-bonus 
  2. Rejäla rabatter på dagliga ärenden, placeringstjänster och försäkringar
  3. Förmåner som erbjuds av OP Gruppens samarbetspartner 

Alla rabatter och förmåner för ägarkunder ser du behändigt i OP-mobilen. Om du inte ännu har OP-mobilen, ladda ner den i din appbutik.

Läs mer om OP-mobilen

Hur blir jag Ägarkund Plus-kund?

- Du får Ägarkund Plus-tjänsten då du är ägarkund i andelsbanken och har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten.

Kostar Ägarkund Plus-tjänsten något?

- Ägarkund Plus-tjänsten kostar ingenting.

Kan jag säga upp Ägarkund Plus-tjänsten?

- Observera att Ägarkund Plus-tjänsten är en avgiftsfri tjänst. Det är helt frivilligt att använda tjänsten, och du förpliktas inte till någonting av att du omfattas av den. Ägarkund Plus-tjänsten upphör om du säger upp ditt ägarkundskap eller 12 månader från det att dina ärenden inte längre uppfyller kriterierna för tjänsten.

Hur länge i taget gäller Ägarkund Plus-tjänsten?

- Du får tillgång till Ägarkund Plus-tjänsten för ett år (12 månader) åt gången, och dina ärenden som berättigar till tjänsten granskas årligen.

Kan en minderårig få Ägarkund Plus-tjänsten?

- En minderårig kan få Ägarkund Plus-tjänsten då hen har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten. Kontaktpersonen för en minderårig är i regel densamma som för föräldern eller föräldrarna.

Hur räknas gemensamma lån och insättningar bland de ärenden som berättigar till Ägarkund Plus-tjänsten?

​​​​​​​- Om ett konto eller lån är gemensamt och i två personers namn, räknas medelsaldot till vardera personens ärendevolym. Till exempel om ett par har ett gemensamt bolån på 300 000 euro, räknas 300 000 euro till varderas ärendevolym, eftersom båda gäldenärerna ansvarar för det gemensamma lånet till fullt belopp. I fråga om gemensamma insättningar sker beräkningen enligt samma princip för kontohavarna.

Påverkar betalningshistorian möjligheten att få Ägarkund Plus-tjänsten?

- Du får Ägarkund Plus-tjänsten då du har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten och du dessutom har uppfyllt dina avtalsförpliktelser, till exempel dina betalningar till OP, inom utsatt tid.

Jag ser inte min kontaktpersons uppgifter i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Hur länge tar det innan jag får en egen kontaktperson?

- Din kontaktpersons uppgifter syns i regel direkt när du ser Ägarkund Plus-tjänsten i OP-mobilen eller då du loggar in i tjänsten op.fi. Ibland syns kontaktpersonens uppgifter först senare, till exempel om din andelsbank fusioneras med en annan andelsbank eller om en expert vid din andelsbank byts ut.