Omenat sylissä

Ägarkund

Dra nytta av förmånerna för ägarkunder – bli ägarkund i din andelsbank.
1

Värdefull OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus. Med bonus kvittar du t.ex. bankens serviceavgifter och försäkringspremier.

2

Förmåner och rabatter för ägarkunder

Som ägarkund får du förmåner som gäller banktjänster, försäkringar samt sparande och placering.

3

Förmåner från OP:s samarbetsparter

Du kan dra nytta av våra samarbetsparters förmåner för ägarkunder överallt i Finland.

piilotettu

Som kund i andelsbanken kan du använda dina nättjänstkoder för att bli ägarkund.

Bli ägarkund

Om du inte är kund i andelsbanken kan du boka tid på kontoret för att bli ägarkund.

Boka tid

OP-bonus ger värdefulla förmåner

Du samlar OP-bonus enligt en enkel princip: ju mer ärenden du sköter hos oss, desto mer bonus får du. Pröva med räknaren!

Som ägare får du mer förmåner

Som ägarkund får du ägarförmåner. Du får ett bonuskonto på vilket din OP-bonus samlas. Du kan använda bonus t.ex. för serviceavgifter och försäkringspremier som tack vare bonus kan vara rent av gratis. Du får förmåner för våra tjänster och de här förmånerna gäller endast för ägarkunder: du kan t.ex. köpa, sälja eller byta andelar i nästan alla fonder utan kostnader.

Med våra samarbetsparters ägarkundsförmåner sparar du och får glädje för hela familjen – det finns något för alla och envar. Du kan ta del av de lokala förmånerna i din andelsbank och av de förmåner som de riksomfattande samarbetsparterna erbjuder.

Som kund hos andelsbanken kan du bli ägarkund på nätet, via vår telefontjänst OP 0100 0500 eller på ett kontor. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken, kan du bli ägarkund på ett kontor.

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden utesluts

En ägarkund kan också uteslutas ur andelsbanken. Grunderna för uteslutning har fastställts i bankens stadgar. En uteslutningsgrund kan vara t.ex. att ägarkunden inte har uppfyllt sina förbindelser gentemot andelsbanken eller har förorsakat andelsbanken avsevärd skada.

Beslutet om uteslutning av en ägarkund fattas av andelsbankens styrelse. Uteslutningen träder i kraft en månad efter det att brevet om uteslutningsbeslutet har sänts. En utesluten ägarkund förlorar sina rättigheter som ägarkund omedelbart.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Ägarkundskapet är en lämplig gåva oavsett mottagarens ålder, t.ex. på födelsedagar, till nyutexaminerade eller konfirmander.