Nainen sateessa

Alla tiders gärningar

OP deltar i att främja grunderna för finländarnas livsrikedom: hela Finlands välfärd, ekonomiska framgång och lokala livskraft. Fullmäktigeledamöterna har möjlighet att påverka verksamheten i den egna andelsbanken och göra ägarkundernas röst hörd.

Fler än var tredje finländare är redan ägarkund i andelsbanken.  Vi är redan fler än två miljoner ägarkunder. Tillsammans kan vi göra något betydelsefullt.

Första förfrågan om Alla tiders gärningar var en framgång

Över 40 000 av andelsbankens ägarkunder svarade på den fösta förfrågan om Alla tiders gärningar. Ett varmt tack till alla som svarat! Som en del av vårt ägarkundsprogram bad vi ägarkunderna berätta hurdana ansvarsfulla gärningar de vill att deras bank ska göra, så att vi kan rikta vårt stöd till dem som behöver det mest.  

Andelsbankerna runt om i Finland utnyttjar nu i beslutsfattandet svaren på förfrågan som utfördes i oktober 2021. Genom att följa meddelanden från din andelsbank ser du resultaten och förslagen till alla tiders gärningar.

 

Som ägarkund kan du välja ditt sätt att påverka. Tillsammans bygger vi upp finländsk livsrikedom.

Ägarkundskapet i andelsbanken - för ditt liv