Nainen sateessa

Alla tiders gärningar

OP deltar i att främja grunderna för finländarnas livsrikedom: hela Finlands välfärd, ekonomiska framgång och lokala livskraft. Fullmäktigeledamöterna har möjlighet att påverka verksamheten i den egna andelsbanken och göra ägarkundernas röst hörd.

Fler än var tredje finländare är redan ägarkund i andelsbanken.  Vi är redan fler än två miljoner ägarkunder. Tillsammans kan vi göra något betydelsefullt.

Andelsbankerna och ägarkunderna i hela Finland medverkar i Alla tiders gärningar. I oktober önskas alla ägarkunder i andelsbankerna välkomna att delta genom att berätta var vår gemensamma satsning på ansvarsfullhet i fortsättningen borde synas och kännas. 

Som ägarkund kan du välja ditt sätt att påverka. Tillsammans bygger vi upp finländsk livsrikedom.

Ägarkundskapet i andelsbanken - för ditt liv