Skattepliktig OP-bonus

OP-bonus som samlas på basis av krediter som gäller en privatkunds näringsverksamhet och lantbruk är skattepliktig inkomst då den används.

Användning av OP-bonus som samlats för krediter utlöser skatteplikt

Det samlas OP-bonus också för ägarkunders bank- och försäkringsärenden i anslutning till näringsverksamhet och lantbruk, t.ex. för insättningar, krediter, OP-placeringsfonder och OP-fondförsäkringar.

Skattepliktigheten gäller OP-bonus som samlas för krediter i anslutning till näringsverksamhet och lantbruk. Bonusen är skattepliktig inkomst det skatteår under vilket bonus används för privathushållets ärenden.

OP-bonus som samlas för vanliga bank- och försäkringsärenden får användas skattefritt. Skatteplikten gäller endast användningen av OP-bonus som samlas för privatkunders krediter som gäller näringsverksamhet och lantbruk.

Familjehelhet och skattepliktig OP-bonus

OP-bonus är skattepliktig inkomst för en delaktig i en familjehelhet om det samlas bonus för krediter i anslutning till den delaktigas näringsverksamhet eller lantbruk och bonusen används för privathushållets ärenden.

Den delaktiga ska uppge värdet av sin skattepliktiga OP-bonus i pengar i deklarationen för det skatteår under vilket bonus används.

Oanvänd skattepliktig bonus nollställs från bonuskontot för familjehelhetens ägare om familjehelheten upplöses. Orsakerna hänger ihop med undvikandet av skattepåföljder och banksekretessen.

Din skattepliktiga OP-bonus ser du på sidan Mina förmåner

Om du har krediter i anslutning till näringsverksamhet eller lantbruk, ser du uppgifter om den skattepliktiga OP-bonusen på sidan Mina förmåner. 

Du får ett sammandrag av användning av skattepliktig OP-bonus till Eget arkiv

Informationen om använd skattepliktig OP-bonus ser du i Eget arkiv som finns i nättjänsten bland Förmåner. För skattedeklarationen sänder vi också ett sammandrag av det föregående årets skattepliktiga OP-bonusanvändning antingen till Eget arkiv eller per brev om du inte har ett nättjänstavtal.