Tarkasta omistaja-asiakkuutesi

Var kan jag kontrollera om jag är ägarkund?

De andelsbankskunder som har betalat en medlemsinsats i sin bank är ägarkunder. Ägarkunderna får OP-bonus, andra förmåner och rabatter. Om du inte vet om du är ägarkund i andelsbanken ser du det enkelt på ditt betal- eller kreditkort, i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

I OP-mobilen ser du enkelt om du är ägarkund. Välj Annat i OP-mobilen och sedan Min profil. Nedanför dina personuppgifter ser du om du är ägarkund och i vilken andelsbank du är ägarkund.

Dessutom kan du kontrollera ditt ägarkundskap i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi med Mobilnyckel eller Nyckeltalslista. Till höger på sidan nedanför ditt namn finns en rullgardinsmeny. Öppna den och välj Min profil. I Min profil ser du om du är ägarkund och i vilken andelsbank du är ägarkund.

Enklast kontrollerar du ditt ägarkundskap på ditt OP-betal- eller kreditkort. Om du är ägarkund nämns det genast nedanför ditt namn på ditt betal- eller kreditkort.

Är du inte ännu ägarkund?

Som ägarkund får du betydande förmåner och rabatter på skötseln av dina ärenden i andelsbanken. Dessutom får du OP-bonus för skötseln av ärenden. Med bonus kvittar du t.ex. bankens serviceavgifter och dina försäkringspremier.