I egna händer – nu börjar den nya vardagen

Vi finländare är vår egen lyckas smed. Nu om någonsin inverkar våra val på hur vår gemensamma framtid ser ut. Vi köper mat, kläder, saker och tjänster från Finland och ser till att vår vardag flyter och att vi når framgång tillsammans. Nu om någonsin är det dags att ta framtiden i egna händer.

Med vår hjälp är den nya vardagen trygg, enkel och flexibel. Börja med att aktivera verktygen för beröringsfri betalning, dvs. våra mobilappar OP-mobilen och Pivo, våra betalkort samt tjänsten op.fi. Med dessa verktyg får du tillgång till våra mångsidiga betalningstjänster.

Enkelt

 

Våra moderna tjänster underlättar din nya vardag. Läs mer om den bekväma Siirto-betalningen och våra nya ekonomihanteringstjänster Ekonomisk balans och OP Multibanktjänsten.

Pivo - Siirto
Siirto-betalning
Med Siirto-betalningen betalar du behändigt till din kompis och lätt i nätbutiken med enbart telefonnumret. Läs mer och börja använda Siirto!
Ekonomisk balans
Hur mycket pengar går det till dina obligatoriska utgifter och dina nöjen? Blir det pengar över? Följ upp din ekonomi i OP-mobilen.
OP Multibanktjänsten
Granska dina betalkonton i en annan bank enkelt och tryggt via OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

Flexibelt

 

Behöver din ekonomi flexibilitet? Ibland kan du råka ut för överraskande utgifter eller så kan det hända att dina inkomster plötsligt minskar eller upphör. Vi hjälper dig i alla situationer.

Läs mer