Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 19.10.2019 kl 00:34.59
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 18.10.2019 kl 21:29.15
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 18.10.2019 kl 23:15.14
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 18.10.2019 kl 21:34.29

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 21.10.2019 kl 15:37:46

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 21.10.2019