Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 17.09.2021 kl 21:58.48
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 17.09.2021 kl 21:19.54
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 17.09.2021 kl 22:14.43
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 17.09.2021 kl 21:22.43

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 20.09.2021 kl 02:35:25

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 20.09.2021 kl 04:01:02