Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Hämtbara kontorapporteringsmaterial (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 02.10.2023 kl 22:36.28
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 02.10.2023 kl 21:27.39
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 02.10.2023 kl 22:50.41
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 02.10.2023 kl 21:51.00

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
I C2B-material utgående SEPA betalningar, utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata
Betalningarna har behandlats 03.10.2023 kl 07:05:04

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 03.10.2023 kl 05:12:20
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 03.10.2023