Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 31.03.2020 kl 00:33.46
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 30.03.2020 kl 21:27.17
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 30.03.2020 kl 23:49.05
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 30.03.2020 kl 21:44.29

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 01.04.2020 kl 02:42:33

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 01.04.2020 kl 04:13:21