Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 24.03.2023 kl 22:13.42
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 24.03.2023 kl 21:22.04
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 24.03.2023 kl 22:23.44
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 24.03.2023 kl 21:30.13

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (utgående SEPA och utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 24.03.2023

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 24.03.2023
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 24.03.2023