Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 01.08.2020 kl 00:38.15
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 31.07.2020 kl 21:22.55
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 31.07.2020 kl 22:56.18
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 31.07.2020 kl 21:44.11

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 03.08.2020

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 03.08.2020