Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 22.09.2020 kl 00:32.40
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 21.09.2020 kl 21:25.05
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 21.09.2020 kl 22:23.43
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 21.09.2020 kl 21:40.38

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 22.09.2020 kl 18:01:28

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 22.09.2020