Information om tjänster för betalningsrörelse

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Hämtbara kontorapporteringsmaterial (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 11.07.2024 kl 22:10.28
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 11.07.2024 kl 21:23.10
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 12.07.2024 kl 06:00.21
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 12.07.2024 kl 06:00.22

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
I C2B-material utgående SEPA betalningar, utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata
Materialet försenat. Läget 12.07.2024 kl 17:50:04

Tidigare behandling avslutats 12.07.2024 kl 17:01:45

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 12.07.2024
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 12.07.2024