Konton och kontosparande

Alla konton

Hitta ett lämpligt konto för kort- och långvarigt sparande samt dagliga penningärenden. Det är i regel klokt att överföra besparingar och större belopp från Brukskontot till något sparkonto. På så vis får du mer ränta på dina pengar.

Konton för sparande

Vill du få avkastning på dina pengar på ett enkelt sätt? Ett Tillväxträntekonto med rörlig ränta eller ett Tidsbundet räntekonto med fast ränta är båda bra alternativ för olika sparbehov.

För långtidssparande

Tillväxträntekonto

Spara på kontot i egen takt. Ju mer du sparar, desto högre ränta kan du få. Vid behov kan du använda besparingarna på kontot avgiftsfritt fyra gånger om året.

Läs mer och öppna ett konto
Förutbestämd avkastning

Tidsbundet räntekonto

Välj en insättningstid mellan en månad och ett år för dina besparingar. Tack vare den fasta räntan vet du exakt hur mycket avkastning du får på besparingarna under insättningstiden.

Läs mer och öppna ett konto
Läs mer om räntorna på kontona

Konton för dagliga behov

Öppna ett Brukskonto för dina och hela familjens dagliga penningärenden. Sparbössan är ett sätt att spara till en buffert eller till större inköp, till exempel en elcykel eller en semesterresa.

Ett konto som gör vardagen lite enklare

Brukskonto

Betala inköp, fakturor och exempelvis låneamorteringar enkelt från Brukskontot. Överför pengar smidigt till andra konton.

Läs mer och öppna ett konto
För enkelt mikrosparande

Sparbössan

Spara till vardagsdrömmar och plötsliga utgifter eller varför inte i en fond. Du kan välja ett belopp som klingar ner i bössan varje gång du betalar med kort.

Läs mer och öppna ett konto
Barnets första konto

Brukskonto för barn

Spara, styr gåvopengar till kontot eller hjälp barnet att lära sig att handskas med pengar.

Läs mer och öppna ett konto
Brukskonto för gemensamma utgifter

Gemensamt hushållskonto

Matkonto, lånekonto, renoveringskonto – ett gemensamt hushållskonto är ett bra sätt att hantera gemensamma kostnader.

Läs mer och öppna ett konto
Se våra tips för hantering hushållets ekonomi

Konton för boende

Drömmer du om att köpa din första bostad? Eller ska du kanske hyra en bostad? Läs mer om kontona nedan.

Spara till en första bostad

BSP-konto

Ett enkelt och belönande sätt att spara till den första bostaden ensam eller med din partner. Du kommer igång med bara 50 euro i månaden.

Läs mer och öppna ett konto
För hyresboende

Hyresgarantikonto

En behändig lösning för insättning av hyresgarantin som är säker för både hyresgästen och hyresvärden.

Läs mer och öppna ett konto

Konton för föreningar och grupper

Behöver du sköta penningärenden tillsammans med andra? Öppna ett konto för att förvalta pengar för en registrerad förening eller någon mer informell grupp.

För föreningar som är registrerade i föreningsregistret

Konto för registrerade föreningar

Ta hand om föreningens löpande bankärenden. Du kan ge andra medlemmar i föreningen dispositionsrätt till kontot.

Läs mer och öppna ett konto
För grupper som inte är registrerade i föreningsregistret

Konton för oregistrerade sammanslutningar

Ta hand om kontomedel för en skolklass, fritidsgrupp eller någon annan inofficiell grupp.

Läs mer och öppna ett konto

Du ser alla konton som du har öppnat genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Du kan välja ett av dina konton för att se eller göra ändringar i dess uppgifter.

Om du inte hittar ett konto som du har öppnat tidigare på den här sidan ser du även uppgifter om konton som utgått ur sortimentet under Mina konton.

 

Kontona tillhandahålls av andelsbanken.