OP_TUOTTOPLUS

Intäktsplus

Sätt in pengar tryggt på ett konto och lär dig samtidigt på ett enkelt sätt mer om aktier

Intäktsplus är ett intressant alternativ till en tidsbunden insättning.

På kontot betalas alltid en garantiränta och dessutom får du en tilläggsränta om aktiekorgen som är bunden till posten utvecklas gynnsamt. Ditt kapital på kontot är tryggat, men du får möjlighet till bättre avkastning.

  • Garantiräntan som betalas på kontot garanterar att din insättning bara kan växa, även om tilläggsräntan inte skulle realiseras.
  • Kontot är en trygg produkt också under osäkra marknadsförhållanden.
  • Kontot säljs under bestämda tidsperioder. Insättningsräntan och tilläggsräntan varierar från post till post.
  • Insättningen görs som en engångsinsättning för en viss tid i enlighet med respektive post.

Tillgångarna på Intäktsplus ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"! 

Jag vill inte riskera mina besparingar, men å andra sidan är det intressant att försöka få extra avkastning på aktiemarknaden. Intäktsplus kombinerar båda alternativen på ett enkelt sätt.
Antti Liimatainen‚ Jyväskylä

Intäktsplus säljs i poster. På insättningen betalas en fast garantiränta postvis för hela insättningstiden och tilläggsränta om de villkor som meddelats vid säljtidpunkten uppfylls.

Garantiräntan betalas årligen på ett avtalat konto på insättningens förfallodag. Tilläggsräntan betalas då insättningen förfaller, förutsatt att villkoren för tilläggsräntan uppfylls.

Pengarna på kontot jämte räntan överförs till det avtalade kontot då Intäktsplusposten förfaller.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin. Den eventuella tilläggsräntan omfattas inte av insättningsgarantin.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

  • lån
  • sparande och placering
  • inköp som betalats med Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.