Herkullisen hotelliaamiaisen voi helposti maksaa K-Plussa MasterCard -kortilla.

K-Plussa Mastercard

Omfattande förmånskort utan årsavgift

K-Plussa Mastercard är det bekanta K-Plussa-kortet och ett praktiskt betaltids- och kreditkort i ett och samma paket. Med kortet kan du behändigt betala dina inköp i såväl närköp som nätbutiker.

 • K-Plussa Mastercard har ingen årsavgift och det accepteras som betalningsmedel runt om i världen på mer än 36 miljoner inköpsställen.
 • Alla bankers kunder kan ansöka om K-Plussa Mastercard.
 • Då du betalar med kortet får du alla Plussa-förmåner.
 • Dina inköp i K-gruppens butiker ger Plussa-poäng.
 • Då du betalar inköp med K-Plussa Mastercard försäkrar du dig om de bästa Plussa-förmånerna.
 • Du kan ansöka om en kredit på  2 000 – 4 000 euro.
 • Det är tryggt att betala med K-Plussa Mastercard också på nätet.
 • För inköp som du betalat med kortet får du automatiskt en Inköpsskyddsförsäkring för 90 eller 180 dygn.
 • Du kan behändigt följa upp dina inköp och ditt kreditsaldo i OP-mobilen, Pivo och OP-nättjänsten.
 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt små inköp på högst 50 euro utan att du behöver knappa in din kod.

Du kan ansöka om K-Plussa Mastercard då du

 • har fyllt 18 år
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt och
 • har en fast boplats i Finland.

Vad kostar kortet?

 • K-Plussa Mastercard-kortet har ingen månadsavgift. 
 • Ränta 3 månaders euribor + 10,95 %, då krediten har skuld med ränta.
 • Kontoavgiften är 5,00 euro per månad då krediten har skuld med ränta.

Den effektiva räntan beräknad på en kredit på 2 000 euro i bruk är 14,60 % (1/20). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 0,00 euro, kontoavgiften är 5,00 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 155,20 euro.

Då du betalar t.ex. en ny telefon, ett par glasögon eller en tv med K-Plussa Mastercards credit-funktion, får du automatiskt en Inköpsskyddsförsäkring i 180 dagar för inköp som du gjort i K-Plussa-affärer. För inköp som du har gjort i andra affärer får du Inköpsskydd i 90 dygn.

Inköpsskyddet hjälper om ett föremål som du har köpt, t.ex. din nya telefon, går sönder eller stjäls. Om ett föremål gått sönder, ersätter Inköpsskyddet reparationskostnaderna eller ett nytt motsvarande föremål. Självrisken för Inköpsskyddet är 40 euro.
Inköpsskyddet gäller överallt i världen och det täcker också inköp på nätet som betalats med credit-funktionen.

Ansökan om ersättning

Kontakta vår telefontjänst på numret 010 253 0022 (mån.−fre. kl. 9−16, samtalspris 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.). När du ansöker om ersättning ska du vara beredd på att berätta när föremålet har skaffats och vad det kostade.  Vi ber om kvitton vid behov.

 • Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för K-Plussa Mastercard-kortet.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt dina behov.

Var kan säkerhetsgränserna ändras?

Du kan lätt ange och ändra säkerhetsgränser i op.fi och OP-mobilen. Du kan också ringa telefontjänsten 010 252 7020. Säkerhetsgränserna kan också ändras på andelsbankens kontor.

Mastercard Identity Check (tidigare Mastercard SecureCode) är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. Då du betalar med kreditkort skyddas inköpen också av kortbolagets regler.

Tjänsten baserar sig på engångsidentifiering per sms och det krävs ingen separat ibruktagning.

Då du gör inköp med ditt Mastercard-kort, får du per sms en engångskod i din mobil. Det kan ta en tid för meddelandet att nå fram. Mata sedan in koden som du fick per sms i nätvisningen för att bekräfta betalningen. Om du matar in koden fel fyra gånger i följd spärras tjänsten. Om tjänsten spärras ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort.

Om du inte har meddelat OP ditt telefonnummer, lyckas identifieringen inte. Du kan kontrollera telefonnumret som finns i tjänsten i visningenMastercard Identity Check då du gör inköp på nätet.

Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Mastercard Identity Check, överförs du i betalningsskedet till en separat tjänstevisning där du kan kvittera inköpet med dina nättjänstkoder i en skyddad nätförbindelse. På så sätt blir både köpmannen och köparen tillförlitligt identifierade. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Mastercard Identity Check. Tjänsten medför inga extra kostnader för dig.

Om du separat har aktiverat Mastercard Identity Check på op.fi, identifierar du dig i samband med dina Mastercard-nätinköp via Tupas-identifieringstjänsten.

Vid eventuella problem ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort på numret 010 252 7020 eller vid samtal från utlandet +358 10 252 7020 (mån.–fre. kl. 9:00–16:30).

 • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
 • *0,0835 e/samtal + 0,167 e/minut för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).

Med Pivo betalar du enkelt till kompisar, på nätet och vid butikskassan samt ser vart dina pengar går. Pivo har prisbelönats många gånger och är våra kunders favorit.

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i kreditbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
Kortet beviljas av OP-Kortbolaget Abp.